Slide background

اخذ گواهینامه ایزو

Slide background

صدور ایزو

نماد بازار آزاد در مناطق اقتصادی اروپا

اخذ ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ها استاندارد ایزو

چرا QAL؟
مشاورین مجرب
سابقه درخشان
ارائه بهترین خدمات استقرار
سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو 22000

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که می تواند به هر سازمان در صنایع غذایی اعمال شودایزو یک انجمن جهانی است که متشکل از سازمان های استاندارد ملی مختلف است. سازمان ایزو استانداردهای بین المللی برای ایمنی مواد غذایی را توسعه داده است. از آنجاییکه حوادث ایمنی مواد غذایی در هر مرحله از زنجیره تامین مواد غذایی - تولید، حمل و یا فروش - ممکن است اتفاق بیفتد، ضروری است که یک طرح ایمنی غذایی مناسب در نظر گرفته شود.استاندارد ایزو 22000 دقیقا همان چیزی است که باید در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) قرار گیرد. این است که اطمینان حاصل کنید که غذا در طول کل زنجیره تامین مواد غذایی، تا زمانی که غذا خورده شود، حفظ شود. استانداردها از این قسمت های کلیدی تشکیل شده است:· مدیریت سیستم· ارتباطات تعاملی· برنامه های پیش نیاز· اصول HACCPایزو الزامات زیر را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ذکر کرده است:· برنامه ریزی، پیاده سازی، مدیریت، نگهداری و به روز رسانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی که هدف آن ارائه محصولاتی است که برای مصرف کننده ایمن هستند.· مطابقت با الزامات قانونی و ایمنی مواد غذایی.· برای ارزیابی و ارزیابی نیازهای مشتریان و نشان دادن آن مطابق با نیازهای مشتری مربوط به امنیت غذایی متعهد شده است که هدف از آن افزایش رضایت مشتری است.· ارتباط موثر ایمنی مواد غذایی با تامین کنندگان، مشتریان و اشخاص در سراسر زنجیره تامین مواد غذایی.· اطمینان حاصل کنید که سازمان با سیاست ایمنی مواد غذایی خود مطابقت داشته و به طور موثر این را نشان دهد.· سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی - الزامات هر سازمانی در زنجیره غذاییچرا من نیازمند اخذ گواهینامه ایزو 22000 هستم؟· هر روز در سراسر جهان غذا تولید ، حمل و نقل، فروخته و مصرف مشود، این بدان معنی است که همیشه خطر آلودگی و سایر خطرات ایمنی مواد غذایی وجود دارد.· استاندارد ایزو 22000به منظور کاهش خطر ابتلا به آلودگی باکتری ها و در نتیجه خطر بیماری در کل فرایند زنجیره تامین مواد غذایی هدف قرار می گیرد.· گواهینامه ایزو 22000 کسب و کار با یک چارچوب جامع برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مربوط به ایمنی مواد غذایی را فراهم می کند· یک سازمان می تواند بسته های مختلف ایزو 22000را بسته به نیازهای فردی خود خریداری کند.· سازمان های گواهی شده در ایزو 22000می توانند به مشتریان خود نشان دهند که آنها سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را دارند· استانداردهای بین المللی استانداردهای غذایی مستقیما بررسی می شوند تا با صنعت ایمنی مواد غذایی مرتبط باقی بمانند.استاندارد ایزو 22000 چگونه کار می کند؟ایزو 22000 تمام زنجیره تامین مواد غذایی را پوشش می دهد - از مزرعه تا بشقاب و مراحل مربوطه را که مورد نیاز برای برآورده شدن استانداردهای ایمنی مواد غذایی مختلف است، تعریف می کند.اصول HACCPایزو 22000 نشان دهنده اصول تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی (HACCP) استتجزیه و تحلیل خطرات بالقوه یک عنصر کلیدی برای حفظ یک سیستم مدیریت ایمنی غذایی جامع است زیرا سازمان را با اقدامات موثر کنترل می کندارتباطات تعاملیاستاندارد ایزو 22000 بیان می کنند که ارتباط در تمامی مراحل زنجیره تامین مواد غذایی ضروری است. ارتباط موثر تضمین می کند که تمام خطرات احتمالی ایمنی مواد غذایی به درستی شناخته شده و بنابراین، به طور مناسب کنترل می شود.ارتباط نه تنها درون یک سازمان ضروری است، بلکه با مشتریان و تامین کنندگان نیز ضروری است.برنامه های پیش نیاز اخذ ایزو 22000برنامه های پیش نیاز عبارتند از سياست ها و رويه های اجرا شده در سازمان که مربوط به نقش محيط توليد در ايجاد محصولات غذایي امن است.برخلاف برخي از گواهينامه هاي مديريت ايمني غذايي، ايزو 22000 نيازي به برنامه هاي پيش نياز خاص ندارد. بلکه نیاز به یک سازمان برای شناسایی و اعمال برنامه های مورد نیاز خاص به نیازهای فردی خود دارد.ایزو 22000 می تواند به یک سیستم مدیریت موجود مرتبط شود یا مستقل از سایر استانداردهای سیستم مدیریت استفاده شودسازمان همچنین می تواند یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی جدید ایجاد کند و اطمینان دهد که آن را مطابق با الزامات استانداردهای ایزو 22000اجرا و پیاده سازی می کند.چگونه می توانم ایزو 22000را دریافت کنم؟ایزو 22000را می توان به صورت بسته های مختلف و در فرمت های مختلف بسته به نیازهای فردی سازمان، خریداری کردبسته ها معمولا شامل دوره های آموزش آنلاین ایزو 22000، چک لیست ها و قالب هایی می شوند که می توانند به صورت جداگانه یا به طور مشترک خریداری شده و مورد استفاده قرار گیرند
استاندارد ایزو 22000

گواهینامه 18001 OHSAS

OHSAS 18001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای این استاندارد از استاندارد بریتانیا برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای BS 8800: 1996 ایجاد شده است . OHSAS 18001 شامل الزاماتی برای رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان هاست.OHSAS 18001 و OHSAS 18002 چیست ؟ایزو OHSAS 18001 یک استاندارد برای ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است. این الزامات برای رسیدگی به تعهدات بهداشتی و ایمنی سازمانها به نحو کارآمد توسعه داده شده است. با پیاده سازی و دریافت گواهینامه OHSAS 18001 :· شناسایی عناصر موثر بر بهداشت و ایمنی و دسترسی به الزامات مربوطه · تهیه اهداف و خط مشی برای بهبود مداوم جنبه های ایمنی و بهداشت حرفه اییک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای چیست؟یک سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی یک چارچوب برای مدیریت مسئولیت های فراهم می کند تا آنها کارآمدتر و یکپارچه تر فرایندهای عملیاتی خود را کنترل کنند.ایزو OHSAS 18001 مبتنی بر استانداردی است که فرایندی را برای دستیابی به عملکرد مداوم بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و سازگاری با قوانین مشخص می کند. مزایای اخذ گواهینامه ایزو OHSAS 18001· کاهش خطر· مزایای رقابتی · انطباق با الزامات قانونی · بهبود عملکرد کلیاخذ ایزو 18001 به سازمان ها کمک می کند تا سلامت و ایمنی را در محل کار بهبود بخشد و :· مدیریت بهتر برنامه ریزی و پایش مداوم خطرات بهداشت و ایمنی.· بهبود عملکرد عملیاتی از طریق سیاست ها و رویه ها.· افزایش دسترسی به مشتریان جدید و شرکای جدید.· کاهش هزینه های مربوط به حوادث و بیماری.· افزایش کنترل امور نظارتی· کاهش ریسک · کاهش هزینه های بیمه· کاهش حوادث ناشی از بیماری.الزامات گواهینامه OHSAS 18001 به شما کمک می کند تا در جهت اصلاح خطرات شناخته شده، به کسب و کارتان کمک کنید وظیفه کارفرمایان این است که تمام خطرات جدی شناسایی شده توسط مشاور ایزو 18001 را در یک دوره معقول اصلاح کنید.
گواهینامه 18001 OHSAS

گواهینامه ایزو 14001

با افزایش آگاهی عموم از نیاز به حفاظت از محیط زیست ، دولت ها و کسب و کار تحت فشار بیشتری برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی خود و توسعه پایدار هستند.استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) یا همان ایزو 14001 برای کمک به سازمان ها برای شناسایی، مدیریت و کنترل فعالیت هایی که تاثیر محیط زیستی دارند، توسعه داده شده است.گواهینامه ایزو 14001 و کاهش اثرات زیست محیطی :از طریق ترکیبی از تجزیه و تحلیل و عمل، اکثر سازمان ها می توانند شیوه ای که آنها با محیط ارتباط برقرار می کنند را تغییر دهند، مثلا:· کاهش ضایعات· کاهش مصرف انرژی· استفاده از منابع تجدید پذیر· اجتناب از ریسک و جلوگیری از آلودگی· مطابقت با الزامات قانونی · طراحی برای چرخه عمر محصول کاملبا حرکت به سمت یک روش صحیح زیست محیطی و برقراری استاندارد ایزو 14001 یک سازمان می تواند به عنوان یک مدل شهروندی خوب تبدیل شود و تصویر عمومی آن را در این فرآیند افزایش دهد.این به حرکت به نوبه خود مزایای زیر را در پی دارد: · اعتماد به نفس ذینفعان را تقویت کنید· مزیت رقابتی بیشتر· امن تر بودن در طولانی مدت ایزو 14001 طراحی شده است که با استانداردهای مدیریتی دیگر سازگار باشد، بویژه استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9001، OHSAS 18001 و ISO 50001: (مدیریت انرژی)استاندارد ایزو 14001 برای چه سازمان های است؟هر سازمان، چه در تولید، خدمات، و چه در تجارت دخالت دارد، بر محیط تاثیر می گذارد و می تواند از مزایای ISO 14001 بهره مند شود.در بیش از 150 کشور در سراسر جهان، شرکت های صنعتی، سازمان های خدماتی، آب و برق و سازمان های دولتی ISO 14001 را به عنوان مدل ترجیحی مدیریت زیست محیطی در نظر گرفته اند.آنها از شرکت های چند ملیتی غول پیکر به بخش غیر انتفاعی، از دولت های ملی تا کسب و کارهای کوچک خانواده متغیر هستند.اخذ گواهینامه ایزو 14001 چه فوایدی دارد؟ایزو 14001 به دنبال راهکارهایی برای مقابله با چالش های زیست محیطی است که در هر سازمان متفاوت است . این استاندارد انعطاف پذیر است و به دنبال جزئیات سیاست زیست محیطی شما نیست.در عوض، ایزو 14001 اصول گسترده ای را ارائه می دهد که می تواند به شما کمک کند برای:· ایجاد یک عملکرد زیست محیطی خوب به عنوان یک هدف استراتژیک· بهبود مستمر عملکرد سازمانی· کاهش ضایعات و آلودگی· تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر تمام فعالیت هایی که ممکن است اثرات زیست محیطی داشته باشند· مطابق با الزامات قانونی · به تنظیم کنندگان، ذینفعان و سایر اشخاص ثالث علاقه مند نشان می دهید که سیستم مدیریت محیط زیست کارآمد دارید.استانداردهای همراه ایزو 14001· EN ISO 14004: 2016 سیستم های مدیریت محیط زیست- دستورالعمل های عمومی در مورد پیاده سازی· EN ISO 14031: 2013 - مدیریت زیست محیطی - ارزیابی عملکرد محیطی – دستورالعمل· EN ISO 14006: 2011 - سیستم های مدیریت محیط زیست - دستورالعمل هایی برای استفاده صحیح از محیط زیست· ISO 14001: 2015 - راهنمای عملی برای SME ها جهت مشاوره در مورد مراحل و روش های اخذ انواع گواهینامه های ایزو با مشاوران QAL تماس حاصل فرمایید.
گواهینامه ایزو 14001

برخی از گواهینامه های ایزو

گواهینامه ایزو 9001

سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001) چیست؟سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، که اغلب به عنوان یک سیستم QMS شناخته می شود، مجموعه ای از سیاست ها، فرایندها، روش های ثبت شده و سوابق است. این مجموعه اسناد مجموعه ای از قوانین داخلی را تنظیم می کند که بر پایه چگونگی ایجاد و ارائه محصول و یا سرویس به مشتریان، کنترل می شود. سیستم QMS باید با نیازهای شرکت شما و محصول یا خدماتی که ارائه می دهید، متناسب باشداستاندارد ایزو 9001 مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای کمک به اطمینان از اینکه هیچ عناصر مهمی را از دست ندهید فراهم می کندچرا ISO 9001 اهمیت دارد؟همانطور که در بالا ذکر شد، ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی برای ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت کیفیت برای هر شرکت است. این در نظر گرفته شده است که توسط سازمان ها با هر اندازه یا صنعت, مورد استفاده قرار گیرد و می تواند توسط هر شرکت استفاده شود.اخذ گواهینامه ایزو 9001 به عنوان پایه ای برای هر شرکت برای ایجاد یک سیستم مورد اطمینان از رضایت مشتری و بهبود به رسمیت شناخته شده است، و به همین ترتیب، بسیاری از شرکت ها این را به عنوان حداقل الزام برای یک سازمان تامین کننده تقاضا می کنند.به همین دلیل است که ایزو 9001 برای بسیاری از شرکت ها ضروری است تا در بازار رقابت کنند.علاوه بر این، مشتریان شما اطمینان حاصل خواهند کرد که شما سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس هفت اصل مدیریت کیفیت ISO 9001 ایجاد کرده اید. ایزو 9001 واقعا شبیه چه چیزی است؟ساختار ایزو 9001 به هشت بخش تقسیم می شود. سه بخش اول مقدماتی هستند و پنج مورد آخر شامل الزامات سیستم مدیریت کیفیت می باشد. در اینجا پنج بخش اصلی را مورد بررسی قرار می دهیم:بخش4 ایزو 9001 - سیستم مدیریت کیفیت : این بخش درباره نیازهای QMS عمومی و همچنین مستند سازی الزامات استاندارد صحبت می کند. شامل الزامات کیفی، کنترل اسناد و کنترل رکوردها، که همه آنها اسناد مورد نیاز در QMS استبخش 5 ایزو 9001 - مسئولیت مدیریت : الزامات مسئولیت مدیریت شامل نیاز به مدیریت ارشد می باشد که در اجرای و نگهداری QMS نقش مهمی دارد. نیاز به مدیریت ارشد و بازرسی و بررسی مداوم سیستم برای اطمینان از رضایت مشتری و بهبود آن وجود دارد.بخش 6 ایزو 9001 - مدیریت منابع : بخش مدیریت منابع محدود است اما برای کنترل تمام منابع، از جمله منابع انسانی، ساختمان ها و زیرساخت ها و محیط کاری ضروری است.بخش 7 ایزو 9001 - تحقق محصولات : الزامات محصول با تمام جنبه های برنامه ریزی و ایجاد محصول یا خدمات مقابله می کند.این بخش شامل الزامات برنامه ریزی، بررسی نیازهای محصول، طراحی، خرید، ایجاد محصول یا خدمات و کنترل تجهیزات مورد استفاده برای نظارت و اندازه گیری محصول یا خدمات می باشد.ایزو 9001 اجازه می دهد تا مواردی که کاربردی یا قابل اجرا نبودند حذف شود مانند یک شرکت که فعالیتش در زمینه طراحی محصولات یا خدمات نیستبخش 8 ایزو 9001 - اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود : این بخش آخر شامل الزامات مورد نیاز برای اطمینان از اینکه شما می توانید نظارت کنید که آیا QMS عملکرد خوبی دارد. این شامل ارزیابی رضایت مشتری، ممیزی داخلی، نظارت بر محصولات و فرایندها، برخورد با محصول غیر سازگار و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه است.گواهینامه ایزو 9001 یک گواهینامه ایزو عمومی محسوب می شود که تقریبا برای تمام سازمان های متوسط و بزرگ یک نیاز اساسی است تا از این طریق کیفیت محصولات و خدمات خود را به شکل چشمگیری بهبود بخشند.جهت مشاوره و مراحل اخذ ایزو 9001 با کارشناسان شرکت QAL تماس حاصل نمایید.

ادامه مطلب
QAL IRAN
گواهینامه ایزو 13485

صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 13485، نیاز به درک درستی از محیط نظارتی و آنچه که برای وظایف و تعهدات بیان میشود، داردطرح های نظارتی موجود در حال حاضر توسط سازمان های مراقبت های بهداشتی و یا سازمان های صدور گواهینامه ارزیابی می شوند. اکثر این مقررات به عنوان پایه مشترک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) و اصول مدیریت ریسک است.استاندارد ایزو 13485 چیست؟ ایزو 13485 - الزامات برای اهداف نظارتی استاندارد بین المللی برای سازمان های درگیر در صنعت دستگاه های پزشکی است. هدف اصلی استاندارد ایزو 13485 هماهنگی دستگاه های پزشکی باالزامات سیستم های مدیریت کیفیت است. جدیدترین بررسی انجام شده توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) نشان می دهد که در سال 2015 تعداد گواهینامه ایزو 13485 صادر شده در سراسر جهان 26255 بوده است.چه کسی می تواند ایزو 13485 دریافت کند؟گواهینامه ایزو 13485 مدرک انطباق سیستم مدیریت کیفیت با استانداردهای سازمان های مربوط به صنعت دستگاه های پزشکی است.این سیستم نه تنها مناسب سازندگان تجهیزات پزشکی است بلکه سازمان هایی مانند ، تامین کنندگان، نمایندگان مجاز و شرکت های مشاوره تخصصی و ... را پشتیبانی می کندتوجه داشته باشید که ایزو 13485:2016 ویژگی شرکت ها و سازمان هایی را که این استاندارد رابه کار میبرند، گسترش می دهد: این استاندارد ایزو در سازمان هایی که در یک یا چند مرحله از یک چرخه حیات دستگاه پزشکی یا یک تامین کننده یا سایر اعضای خارجی که چنین سازمان هایی را با محصولات به کار می برند، اعمال می شود. علاوه بر این، استاندارد ISO 13485 الزام می کند که سازمان نقش (های) خود را در ارتباط با الزامات قانونی (مانند تولید کننده، نماینده، وارد کننده و / یا توزیع کننده) شناسایی کند و الزامات قانونی قابل اجرا را بسته به نقش (ها) تعیین کند، سپس نیازهای قانونی را در QMS ادغام می کندایزو13485 چگونه در سراسر جهان شناخته شده است؟ISO 13485 برای هماهنگی سیستم های مدیریت کیفیت در چارچوب الزامات قانونی دستگاه پزشکی متمرکز است. بسیاری از سازمانهای مرتبط با حوزه های پزشکی یا حتی تولید کنندگان دستگاه های پزشکی برای دسترسی به بازار رقابتی گواهینامه 13485 را کسب میکنند. تعدادی از مقامات نظارتی اخذ گواهینامه ایزو 13485 را بعنوان بخشی از الزامات خود برای تأمین فروش تجهیزات پزشکی به تصویب رسانده اند. چرا باید گواهینامه ایزو 13485 دریافت کنیم؟مزایای اخذ گواهینامه ایزو 13485 را در موارد زیر می توان خلاصه نمود :1 - ایزو 13485 برای هماهنگی با مدیریت کیفیت تمرکز دارد 2- انطباق با ایزو 13485 بهترین روش برای دسترسی به بازار بین المللی است3 - ایزو 13485 گواهی ذینفعان و شرکای تجاری را با اطمینان فراهم می کند که سازمان تمام تلاش خود را برای مطابقت با استاندارد انجام داده است

ادامه مطلب
QAL IRAN
خدمات آموزشی

دوره های آموزشی این شرکت با بهره گیری از اساتید مجرب و بین المللی برگزار گردیده و دوره ها بصورت تئوری و عملی تواماً برگزار می گردد.برای تمامی شرکت کنندگان گواهینامه ی معتبر و رسمی صادر خواهد شد.تمامی دوره های این شرکت قابل برگزاری در محل شرکت ها با شرایط ویژه خواهد بود. این دوره ها بصورت کاملاً تخصصی و با در نظر گرفتن نوع فعالیت سازمان ها و یا بهره گیری از اساتید مجرب در زمینه ی فعالیت سازمان برگزار می گردد.سیستم مدیریت کیفیت1 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:20082 راهنمای سیستم مدیریت کیفیت برای مراکز درمانی مبتنی بر استاندارد IWA1:20053 راهنمای سیستم مدیریت برای سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی مبتنی بر استاندارد IWA2:20044 مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویكرد مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:20085 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:20096 ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS7 ممیزی داخلی صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 170258 ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 22000:2005 ISO9 ممیزی داخلی سیستم مدیریت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد 29001:2007 ISO/TS10 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی مبتنی بر استاندارد ISO 1518911 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO 13485مدیریت محیط زیست1 ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:20042 ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:20073 مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS4 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE-MS5 HSE پیمانکاران6 تكنیك ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك جنبه های زیست محیطی7 سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردهای بین المللی8 آمادگی و واكنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای ISO 15544 و ISO 137029 قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای10 تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثرمدیریت استراتژیک1 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک2 مدیریت کارآفرینی3 جاری سازی استراتژی های سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC4 مهندسی مجدد فرآیندها BPR5 تدوین اثربخش طرح تجاری Business Plan6 مدیریت تحولمدیریت پروژه1 مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2009 & ISO 10006:20032 ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM3 مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها4 مدیریت ریسک در پروژه ها5 تکنیک ارزش حاصله6 برنامه ریزی و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP7 ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها توسط نرم افزار COMFARمدیریت فناوری اطلاعات1 برنامه ریزی منابع سازمان ERP2 ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 270013 سیستم های اطلاعات مدیریت MISمدلهای تعالی سازمانی و رویکردهای بهبود1 تشریح معیارهای مدل EFQM ویرایش 20102 تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM ویرایش 20103 آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی EFQM ویرایش 20104 خودارزیابی بر اساس مدل EFQM ویرایش 20105 تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM ویرایش 20106 مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی7 تولید ناب8 آشنایی با متدولوژی شش سیگما9 كمربند سبز GREEN BELT10 كمربند سیاه BLACK BELT11 چرخه مدیریت بهره وری (مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل)12 بهینه کاوی Benchmarking13 مدیریت زنجیره تامین SCM14 طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S15 مدیریت تکنولوژی16 مدیریت دانش17 مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO 1001218 تفکر خلاق و کارآفرینی19 نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM20 مهندسی ارزش VE21 مدیریت زمان22 مدیریت بحران23 مدیریتاقهای ت فرآیندها و اندازه گیری عملکرد در سیستم مدیریت یکپارچه IMS24 مدیریت ریسك عمومی مبتنی بر استاندارد ISO 31000ابزارهای مهندسی کیفیت1 سیستم مدیریت هزینه های كیفیت COQ2 توسعه عملكرد كیفی QFD3 فرآیند تایید قطعه تولیدی PPAP4 تکنیک های حل مسئله5 كنترل آماری فرآیند و آموزش نرم افزار SPC6 تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‏گیری و آموزش نرم افزار آماری MSA7 تئوری محدودیتها TQC (نظریه جدید در رشد و شکوفایی سریع سود با استفاده از مدیریت محدودیتها)8 تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA9 طراحی آزمایش ها DOE10 خطا ناپذیر سازی Poka Yoke11 ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M12 هفت ابزارآماری و مدیریت گروههای کاریمدیریت مشتریان و منابع انسانی1 مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرم افزار CRM2 پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM 3 مدیریت شکایت مشتریان مبتنی بر استاندارد ISO 100024 روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری5 بازاریابی و مدیریت بازار6 مدیریت منابع انسانی HRM7 استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی در شرایط رکود وبحران8 مدیریت روابط عمومی9 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی10 ارزیابی عملکرد کارکنان11 اصول و فنون مذاکره موفق12 ابزارهای مدیریت مؤثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 1001513 الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش14 اصول مدیریت و سرپرستی15 مهارت های رهبری16 کار تیمی17 سیستم های انگیزشی18 مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها19 بازخور 360 درجه20 رفتار سازمانی21 مدیریت اسناد كنترل مدارك و فن بایگانیفروش و بازرگانی1 مدیریت بازار در محیطهای رقابتی2 راهکارهای افزایش فروش در شرایط رکود اقتصادی3 کار تیمی در واحدهای بازرگانی بمنظور افزایش فروش4 راهکارهای ایجاد و افزایش فروش و سود در سطح بین الملل در شرایط رکود و بحران جهانیجهت کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست خدمات آموزشی با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب
خدمات آموزشی
ایزو در بیمارستان ها و مراکز درمانی

راهکار برای بیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت ارتقا سازمان خود و نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیا با پیاده سازی و دریافت گواهینامه های ایزو می توانند به این مهم دست پیدا نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001-14001-18001-10015-22000-HACCP

ادامه مطلب
رنگ
برخی از مقالات شرکت QAL
مقالات ایزو

استاندارد یعنی نظم و قانون . هر كاری كه طبق اصول منظم و مرتب انجام شده باشد می گویند طبق استاندارد است و مهر استاندارد دریافت می كند. شاید نتوان تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارایه کرد، ولی به‌طور کلی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که استاندارد آزمایش‌ها و مطالعات گذشته برای نتیجه‌گیری و استفاده در آینده است.

ادامه مطلب
استاندارد ایزو

کلمه ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به معنای سازمان بین‌المللی استانداردسازی می باشد. این سازمان بین‌الملی متشکل از شبکه ای از مؤسسات استاندارد ملی در 157کشور دنیا است . فعالیت سازمان جهانی ایزو به این صورت است که یک مرکز

ادامه مطلب
معنی ایزو چیست

ISO لغت یونانی بوده و معنای آن در زبان یونانی «برابر» یا «مطابق» می باشد . ـ ISO یك سازمان غیر دولتی است . ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهای ISO اختیاری است . ـ ISO 9000 استانداردی جهانی برای پی ریزی سیستم مدیریت به منظور تضمین كیفیت می باشد .

ادامه مطلب
توضیح مختصر برخی ایزو ها

IMS سیستم مدیریت یکپارچه • OHSAS 1001 : 2007 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی • ISO 9001 : 2008 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت • ISO14001:2004 استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست • ISO 10002 : 2004 استاندارد سیستم رضایت مندی مشتریان • ISO 22000 : 2005 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی

ادامه مطلب
نظام آراستگی (5S)

5S یعنی 5 اصل برای دستیابی به یك محیط كار با كیفیت، كه بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن توسعه یافته است. كه شامل هزاران مورد كوچك است كه باید تمامی پرسنل در آن مشاركت داشته باشند و هر كسی به سهم خود برای تحقق آن تلاش كند.

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 3632

از عوامل مهم که در زعفران بسیار مهم هستند crocine (رنگ) . picocrocine (طعم). Safranel (عطر) Iso یک فدراسیون جهانی از ادارات استاندارد ملی می باشد ک حداقل کیفیت سه عامل پایه زعفران را تعیین کرده است و بر اساس این طبقه بندی استاندارد ISO 3632 را تاسیس نموده

ادامه مطلب
تاریخچه ایزو 9001

در زیر تاریخچه مختصری از ایزو 9001 از شروع آن در اواسط قرن بیستم تا سیستم شکوفایی امروز بخوانید در طی سپتامبر 2015 یک نسخه جدید - ISO 9001: 2015 - ارائه شده شد تا استاندارد ایزو 9001 را به روز نگه دار

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 6820

این استاندارد بین المللی توسط کمیته فنی iso/tc34 محصولات غذایی کشاورزی آماده شده است. با این استاندارد بین المللی تمامی روش ها ملی یا محلی مربوط به نیازها و عادات از منطقه حفظ می گردد.

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو رضایت مشتری

بدون توجه به فعالیت و اندازه شرکت،اخذ گواهینامه ایزو 10002می تواند به شما در دستیابی به این هدف کمک کند. سیستم مدیریت شکایات مشتری یک فرصت مناسب برای هر شرکتی است که به دنبال دستیابی به موفقیت پایدار و جذب مشتری است

ادامه مطلب
استاندارد ایزو و ایزو های رایج

استاندارد ایزو نوعی از استانداردهای مدیریت کیفیت را شامل می شود که در ابتدا برای سازمانهای برنامه ریزی شد و در حال حاضر می تواند تمام سازمانهایی را که به نوعی در بخش خدمات فعال هستند را تحت پوشش قرار دهد.

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 16949

ایزو خودروسازی در سازمان هایی که در صنعت خودروسازی فعالیت دارند شامل کلیه سازمان های تولید کننده خودرو، قطعات خودرو و ارزیابی کیفیت در صنعت خودروسازی .می باشد استاندارد ایزو استاندارد (ها) : ایزو ۱۶۹۴۹| ایزو 16949 ورژن ۲۰۰۹آخرین ویرایش سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۱۶۹۴۹| ایزو 16949 در صنعت خودروسازی می باشد

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 29001

سیستمی مدیریتی برای کیفیت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی می باشد، استاندارد ایزو 29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67 به تایید رسیده است .استاندارد ایزو 29001 برای تامین کنندگان خدمات به صنایع نفت و کاز و استفاده کنندگان این تجهیزات، مواد و خدمات کاربرد دارد.

ادامه مطلب
نشان ce استاندارد ce

نشان CE علامت انطباق اجباری بر روی بسیاری از محصولات می باشد که می خواهند وارد بازار اروپا شوند و هنگامی روی محصول نصب می شوند که سازنده و یا نمایده قانونی آن، از مطابقت محصول با استاندارد های علامت CE اطمینان حاصل کند.

ادامه مطلب
درباره استاندارد ایزو

استانداردهای بین المللی ISO ارائه ابزار عملی برای مقابله با بسیاری از چالش های جهانی امروز، از مدیریت منابع آب جهانی برای بهبود ایمنی غذایی که می خوریم.

ادامه مطلب
استاندارد ایزو چیست

استاندارد ایزو یک سند فراهم می کند که مورد نیازتمامی مجموعه ها می باشد که می تواند به طور مداوم استفاده شود و باعث بالا رفتن کیفیت محصولات ، خدمات و.. می باشد . بیش از 19500 استاندارد ایزو بین المللی وجود دارد که می توانید از شرکت های صدور ایزو و اخذ ایزو دریافت نمائید.

ادامه مطلب
نشان حلال چیست؟

گواهینامه حلال مدرکی است که تضمین می‌کند که محصولات و خدمات الزامات قانون اسلامی را برآورده می‌کنند و بنابراین برای مصرف در کشورهای دارای اکثریت مسلمان هستند یا علاقه مند به الزامات قوانین اسلامی هستند مناسب است.

ادامه مطلب
استاندارد EFQM

این استاندارد بعنوان مدل اندازه گیری عملکرد سازمانها ، عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است . پیاده‌سازی EFQM نیازمند آموزش و اصلاح تمامی بخشهای سازمان میباشد. EFQMمی تواند حركت یك سازمان به سمت برتری را ارزیابی نماید.

ادامه مطلب
ایزو و گواهینامه ایزو

طبق برنامه ریزی که انجام شده است، استانداردISO 21500 اولین استاندارد در خانواده استانداردهای مدیریت پروژه می باشد ISO 21500: 2012 استانداردی است که به عنوان راهنمای مدیریت پروژه در هر سازمانی اعم از خصوصی وعمومی ویا اجتماعی صرف نظر از وقت و زمان استفاده میشود.وچارچوبی محکم برای مدیریت فرایندهای اصلی پروژه فراهم می کند

ادامه مطلب
10 مرحله برای صدور گواهینامه ایزو

در این مقاله ما مراحل اخذ و صدور گواهینامه ایزو را به صورت گام به گام به همراه جزئیات توضیح می دهیم . مرحله اول: درست انتخاب کن اولین گام برای هر سازمان، اطمینان از این است که گواهینامه ایزویی که انتخاب کرده اید مناسب برای سازمان شما است.

ادامه مطلب
هزینه مشاوره ایزو

برای دریافت گواهینامه های سیستم های مدیریتی ابتدا میبایست این استانداردها با توجه به حیطه کاری مشاغل مشخص و سپس در سازمانشان اجرایی و پیاده سازی شود. هزینه مشاوره استانداردهای ایزو بر اساس موقعیت سازمان,تعداد پرسنل و پیچیدگی فرایندهای کاری و عرض و طول سازمانها اعلام میگردد.

ادامه مطلب
چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

مشتریان ما به ما می گویند که ایزو 14001 به آنها کمک می کند تا کسب و کار جدید را اندازی کنند زیرا این یک الزام اجباری در بسیاری از مناقصه ها است ایزو 14001 یک شرکت را با بهترین شیوه های حفظ محیط زیست آشنا می کند، و تصویر بهتری برای مشتریان شرکت ایجاد میکند.

ادامه مطلب
چرا باید IATF 16949 را اجرا کنیم؟

اجرای IATF تضمین می‌کند که مشتریان محصولات و خدمات با کیفیت را دریافت می‌کنند که به نوبه خود ممکن است مزایای تجاری زیادی به همراه داشته باشد . نتایج اجرای الزامات استاندارد IATF 16949 :

ادامه مطلب
تفاوت اصلی بین استاندارد ایزو 45001 و ایزو 18001

استاندارد ایزو 45001 جایگزین گواهینامه ایزو 18001 می باشد. تمامی سازمان هایی که در حال حاضر دارای گواهینامه ایزو 18001 هستند میبایست تا تاریخ 30 مارس 2021 استاندارد خود را به ایزو 45001 ارتقا دهند.

ادامه مطلب
ایزو 9001 چیست؟

ایزو 9001 برای اولین بار در سال 1987 از سوی سازمان جهانی ایزو معرفی شد و از استاندارد بریتانیا BS 5750 مشتق شده است. تعیین آن به عنوان استاندارد ایزو (استاندارد بین المللی) به این معنی است که

ادامه مطلب
آیا استاندارد ایزو 9001 واقعا به سازمان شما کمکی می کند؟

چرا ایزو 9001 باید به عنوان یک سیستم مدیریت در کسب و کارها دیده می شود؟ الزامات ایزو 9001 همه موارد مورد نیاز و ضروری برای مدیریت یک سازمان دربرگرفته است و شامل همه فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت منابع

ادامه مطلب
سیستم مدیریت کیفیت به چه معنیست؟

سیستم مدیریت کیفیت یا QMS، به مجموعه ای از مستندات اطلاق می شود که شامل تمامی فرآیندها، روش ها، سیاست ها و سوابق یک سازمان می باشد.

ادامه مطلب

اخذ ایزو و صدور گواهینامه

شرکت QAL متعهد به پیاده سازی واجرای استاندارد ISO 17021:2011 و تلاش در جهت بی طرفی ، افزایش رضایت مشتری و بهبود مستمر در زمینه ممیزی وصدورگواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت می باشد .مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان