معنی ایزو چیست

ISO لغت یونانی بوده و معنای آن در زبان یونانی «برابر» یا «مطابق» می باشد . 
ـ ISO یك سازمان غیر دولتی است . 
ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهای ISO اختیاری است . 
ـ ISO 9000 استانداردی جهانی برای پی ریزی سیستم مدیریت به منظور تضمین كیفیت می باشد .

دیگر مقالات


استاندارد ایزو

ادامه مطلب

درباره استاندارد ایزو

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 3632

ادامه مطلب

نظام آراستگی (5S)

ادامه مطلب

نشان حلال چیست؟

ادامه مطلب

استاندارد EFQM

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و ایزو های رایج

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو رضایت مشتری

ادامه مطلب