معنی ایزو چیست

ISO لغت یونانی بوده و معنای آن در زبان یونانی «برابر» یا «مطابق» می باشد . 
ـ ISO یك سازمان غیر دولتی است . 
ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهای ISO اختیاری است . 
ـ ISO 9000 استانداردی جهانی برای پی ریزی سیستم مدیریت به منظور تضمین كیفیت می باشد .

دیگر مقالات


ایزو و گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

توضیح مختصر برخی ایزو ها

ادامه مطلب

استاندارد ایزو

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 16949

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 26000

ادامه مطلب

ایزو 9001 چیست؟

ادامه مطلب

درباره استاندارد ایزو

ادامه مطلب

هزینه مشاوره ایزو

ادامه مطلب