معنی ایزو چیست

ISO لغت یونانی بوده و معنای آن در زبان یونانی «برابر» یا «مطابق» می باشد . 
ـ ISO یك سازمان غیر دولتی است . 
ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهای ISO اختیاری است . 
ـ ISO 9000 استانداردی جهانی برای پی ریزی سیستم مدیریت به منظور تضمین كیفیت می باشد .

دیگر مقالات


نشان ce استاندارد ce

ادامه مطلب

ایزو و گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

نشان حلال چیست؟

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و ایزو های رایج

ادامه مطلب

تفاوت اصلی بین استاندارد ایزو 45001 و ایزو 18001

ادامه مطلب

آیا استاندارد ایزو 9001 واقعا به سازمان شما کمکی می کند؟

ادامه مطلب

ایزو 9001 چیست؟

ادامه مطلب

استاندارد ایزو چیست

ادامه مطلب