معنی ایزو چیست

ISO لغت یونانی بوده و معنای آن در زبان یونانی «برابر» یا «مطابق» می باشد . 
ـ ISO یك سازمان غیر دولتی است . 
ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهای ISO اختیاری است . 
ـ ISO 9000 استانداردی جهانی برای پی ریزی سیستم مدیریت به منظور تضمین كیفیت می باشد .

دیگر مقالات


چرا باید IATF 16949 را اجرا کنیم؟

ادامه مطلب

درباره استاندارد ایزو

ادامه مطلب

چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

ادامه مطلب

ایزو و گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

تاریخچه ایزو 9001

ادامه مطلب

هزینه مشاوره ایزو

ادامه مطلب

توضیح مختصر برخی ایزو ها

ادامه مطلب

استاندارد ایزو

ادامه مطلب