معنی ایزو چیست

ISO لغت یونانی بوده و معنای آن در زبان یونانی «برابر» یا «مطابق» می باشد . 
ـ ISO یك سازمان غیر دولتی است . 
ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهای ISO اختیاری است . 
ـ ISO 9000 استانداردی جهانی برای پی ریزی سیستم مدیریت به منظور تضمین كیفیت می باشد .

دیگر مقالات


10 مرحله برای صدور گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

استاندارد EFQM

ادامه مطلب

ایزو و گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 6820

ادامه مطلب

استاندارد ایزو چیست

ادامه مطلب

هزینه مشاوره ایزو

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 16949

ادامه مطلب

نشان ce استاندارد ce

ادامه مطلب