معنی ایزو چیست

ISO لغت یونانی بوده و معنای آن در زبان یونانی «برابر» یا «مطابق» می باشد . 
ـ ISO یك سازمان غیر دولتی است . 
ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهای ISO اختیاری است . 
ـ ISO 9000 استانداردی جهانی برای پی ریزی سیستم مدیریت به منظور تضمین كیفیت می باشد .

دیگر مقالات


آیا استاندارد ایزو 9001 واقعا به سازمان شما کمکی می کند؟

ادامه مطلب

هزینه مشاوره ایزو

ادامه مطلب

تاریخچه ایزو 9001

ادامه مطلب

معنی ایزو چیست

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 16949

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 3632

ادامه مطلب

سیستم مدیریت کیفیت به چه معنیست؟

ادامه مطلب

10 مرحله برای صدور گواهینامه ایزو

ادامه مطلب