گواهینامه ایزو 6820

این استاندارد بین المللی توسط کمیته فنی iso/tc34  محصولات غذایی کشاورزی آماده شده است.

با این استاندارد بین المللی تمامی روش ها ملی یا محلی مربوط به نیازها و عادات از منطقه حفظ می گردد.

این استاندارد بین المللی به عنوان مرجع در نظر گرفته شده به خصوص برای تهیه پیش نویس روش

تست inter laboratory  یک روش مفید است.

این استاندارد به منظور تحصیل در مبادلات مهم است. با توجه به اینکه در تمامی کشور ها بطور

کامل پیاده سازی می شود صرف نظر از نحوه های مختلف نان ها این استاندارد باعث ایجاد

هماهنگی الزامات مربوط به مواد و مقدار اجزاء تشکیل دهنده و دیگر شرایط در جهت تولید انواع

نان می باشد.این استاندارد بین المللی راهنمایی کلی در تهیه پیش نویس آزمون نان گیری برای آرد

گندم وآرد چاودار صرف نظر از اینکه آیا آرد تجاری و یا تجربی هستند.

طرح این استاندارد نشان دهنده این می باشد که بطور گسترده ای برای روش های تجزیه و تحلیل  

استفاده می شود ودر نتیجه تضمین می کند که هیچ عنصری توسط کاربر هنگام تشریح و یا تهیه پیش

نویس تست تولید نان نسنجیده باقی نمانده.استانداردهای زیر مجموعه

Iso 7/2  ،غلات و محصولات –تعیین در صد رطوبت (روش معمول)

Iso 7/5 غلات وpuises—نمونه برداری از محصولات آسیاب شده

ایزو ،غلات- تعیین سقوط تعداد

Iso 5530/1 آرد گندم –ویژگی های فیزیکی doughs- قسمت تعیین جذب آب و خواص

رئولوژیکی با استفاده از یک(farinograph.1 )

ایزو 5530/3 آرد گندم ویژگی های فیزیکی doughs

دیگر مقالات


تاریخچه ایزو 9001

ادامه مطلب

درباره استاندارد ایزو

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 16949

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و ایزو های رایج

ادامه مطلب

چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

ادامه مطلب

هزینه مشاوره ایزو

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو رضایت مشتری

ادامه مطلب

معنی ایزو چیست

ادامه مطلب
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان