گواهینامه ایزو 29001

سیستمی مدیریتی برای کیفیت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی می باشد، استاندارد ایزو 29001 توسط کمیته فنی

 ISO/TC 67 به تایید  رسیده است .استاندارد ایزو 29001  برای تامین کنندگان خدمات به صنایع نفت و کاز و استفاده

کنندگان این تجهیزات، مواد و خدمات کاربرد دارد. به علت نیازهای بحرانی صنایع نفت و گاز، این بخش نیازمند سیستم

مدیریت کیفیت مختص به خود بوده تا بتواند تمامی حساسیتهای این صنعت را پوشش دهد.

استاندارد ایزو  29001شامل متن کامل استاندارد ایزو 9001 می باشد و الزامات خاص صنایع نفت و گاز برای

طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات می باشد. تجهیزات و ساختار های محیطی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آماده

شده و به عنوان یک خصوصیت فنی ا توسط این کمیته به تائید رسیده تا الزامات بیشتری به ایزو 9001 در حوزه صنایع نفت، گاز و

پتروشیمی می باشد. برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است :

آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگان (پیمانکاران)
نظم ونظافت محیط کار
توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدیدآوری محصول
ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
توجه به گستره زنجیره عرضه
با در نظرگیری سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این

صنایع ، به کارگیری مشخصه های فنی ایزو 29001 می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت داشته باشد.

ایزو
ایزو 29001
 

 

دیگر مقالات


درباره استاندارد ایزو

ادامه مطلب

ایزو و گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

نظام آراستگی (5S)

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 29001

ادامه مطلب

استاندارد EFQM

ادامه مطلب

معنی ایزو چیست

ادامه مطلب

10 مرحله برای صدور گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

استاندارد ایزو چیست

ادامه مطلب
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان