گواهینامه ایزو 45001

ایزو 45001 یک  استاندارد جدید مدیریت ایمنی و بهداشت بوده که در حال حاضر مراحل تد وین آن در سازمان ISO دنبال می

شود و این استاندارد تمامی جنبه های ایمنی و شغلی در کل سیستم مدیریت سازمان را در بر میگیرد.

واین موضوع نیاز به تصمیماتی قوی در سیستم مدیریت و رهبری سازمان دارد.  

یکی از مزایای  ISO 45001 استقرار موثر و قوی این استاندارد ها بوده و ریسک بروز خطرات را کاهش داده  و در  نتیجه 

حوادث و بیماریهای مرتبط با شغل را کاهش می دهد.

 ایزو 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت با دیگر استانداردها ( علی الخصوص در سازمانهای

   کوچک ) به مراتب راحت تر است . با توجه بر اینکه بسیاری از سازمانها از استاندارد های ISO استفاده

می کند لذا یکپارچگی و ادغام استاندارد ISO 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت دیگر

استانداردها با ( علی الخصوص در سازمانهای کوچک ) به مراتب راحت تر است. تفاوت ایزو 18001 با

45001 این تفاوت ها بیشتر

در نگاه و تمرکز استاندارد ایزو 45001  بر روی ماهیت عملکردی سازمان بوده که نقش و مسئولیت  

 رهبری ومدیریت ارشد سازمان را پر رنگ تر می کند.

دیگر مقالات


استاندارد ایزو

ادامه مطلب

ایزو و گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

استاندارد EFQM

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 3632

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و ایزو های رایج

ادامه مطلب

چرا باید IATF 16949 را اجرا کنیم؟

ادامه مطلب

نشان حلال چیست؟

ادامه مطلب

ایزو 9001 چیست؟

ادامه مطلب