درباره استاندارد ایزو

استانداردهای بین المللی ISO ارائه ابزار عملی برای مقابله با بسیاری از چالش های جهانی امروز، از مدیریت منابع آب جهانی برای بهبود ایمنی غذایی که می خوریم.

در این بخش شما می توانید در مورد چگونگی استانداردهای بین المللی در دنیای واقعی کار یاد بگیرند، و منافع آنها را به کسب و کار، جامعه و محیط زیست به ارمغان بیاورد. هر صفحه شامل اطلاعات موضعی، مقالات و اخبار سایر منابع در مورد این موضوع.

دیگر مقالات


گواهینامه ایزو 6820

ادامه مطلب

استاندارد ایزو

ادامه مطلب

آیا استاندارد ایزو 9001 واقعا به سازمان شما کمکی می کند؟

ادامه مطلب

نشان ce استاندارد ce

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 3632

ادامه مطلب

نظام آراستگی (5S)

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 16949

ادامه مطلب

چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

ادامه مطلب