گواهینامه ایزو 10004

یکی ازمهمترین عوامل  موفقیت سازمان رضایت مشتری از سازمان و محصولات آن 

 

است .

بنابراین کنترل و سنجش رضایت مشتری ضروری است.

هدف از این استاندارد  بهره مندی سازمان، مشتریانش، ناراضیان و گروه های ذینفع دیگر است.

از طریق سیستم مدیریت رضایت مشتری، بدون توجه به اندازه، محل و نوع کار می توان به بهبود

تولیدات، فرآیندها و ارائه خدمات  دست یافت وهمچنین  سیستم مدیریت رضایت مشتری در این

استانداردهای بین المللی ایزو رضایت مشتری را افزایش دهد.

دیگر مقالات


نشان ce استاندارد ce

ادامه مطلب

ایزو HACCP

ادامه مطلب

نشان حلال چیست؟

ادامه مطلب

10 مرحله برای صدور گواهینامه ایزو

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و ایزو های رایج

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 26000

ادامه مطلب

تفاوت اصلی بین استاندارد ایزو 45001 و ایزو 18001

ادامه مطلب

ایزو SFBB

ادامه مطلب