استاندارد EFQM

این استاندارد بعنوان مدل اندازه گیری عملکرد سازمانها ، عارضه یابی و تعالی

سازمانی شناخته شده است .

پیاده‌سازی  EFQM نیازمند آموزش و اصلاح تمامی بخشهای سازمان میباشد.

EFQMمی تواند حركت یك سازمان به سمت برتری را ارزیابی نماید.  اصول و

مفاهیم اساسی که  در این مدل بر آن استوار شده است  عبارتند از نتیجه

گرایی،  مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرایند ها

توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری ، نوآوری وبهبود مستمر،  توسعه مشارکتها

مسئولیت های اجتماعی می باشد.

دیگر مقالات


گواهینامه ایزو 10002

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 26000

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 45001

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و ایزو های رایج

ادامه مطلب

ایزو HACCP

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 3632

ادامه مطلب

ایزو 9001 چیست؟

ادامه مطلب

هزینه مشاوره ایزو

ادامه مطلب