استاندارد EFQM

این استاندارد بعنوان مدل اندازه گیری عملکرد سازمانها ، عارضه یابی و تعالی

سازمانی شناخته شده است .

پیاده‌سازی  EFQM نیازمند آموزش و اصلاح تمامی بخشهای سازمان میباشد.

EFQMمی تواند حركت یك سازمان به سمت برتری را ارزیابی نماید.  اصول و

مفاهیم اساسی که  در این مدل بر آن استوار شده است  عبارتند از نتیجه

گرایی،  مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرایند ها

توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری ، نوآوری وبهبود مستمر،  توسعه مشارکتها

مسئولیت های اجتماعی می باشد.

دیگر مقالات


گواهینامه ایزو 29001

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 3632

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو رضایت مشتری

ادامه مطلب

چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

ادامه مطلب

استاندارد ایزو

ادامه مطلب

هزینه مشاوره ایزو

ادامه مطلب

سیستم مدیریت کیفیت به چه معنیست؟

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 6820

ادامه مطلب