اخذ ایزو 10006

ایزو  10006  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بوده و راهنما یی برای ارتقای

سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها می‌باشد.

كاربرد این استاندارد كیفی در پروژه ها دارای دو جنبه است : یكی فرآیندهای

پروژه و دیگری محصول پروژه. ا ین استاندارد بین سازمان ایجاد كننده پروژه و

سازمان پروژه فرق قائل است .سازمان ایجاد كننده پروژه ، سازمانی است كه

تصمیم به اجرای پروژه می گیردولی سازمان پروژه ، پروژه را اجرا می كند .

در این بازنگری تلاش شده است تا ارتباط بین استاندارد ایزو 10006 و سری

استانداردهای ایزو 9000 مورد تجدید نظر قرار گرفته و متونی جدید در ارتباط

با اصول مدیریت کیفیت به آن افزوده شده است.

دیگر مقالات


چرا باید IATF 16949 را اجرا کنیم؟

ادامه مطلب

استاندارد EFQM

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 3632

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 16949

ادامه مطلب

نظام آراستگی (5S)

ادامه مطلب

چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

ادامه مطلب

اخذ ایزو 10006

ادامه مطلب

معنی ایزو چیست

ادامه مطلب