گواهینامه ایزو 26000

ایزو 26000 استاندارد بین المللی است که برای مسئولیت اجتماعی راهنماییهایی را  ارائه می کند.

 ایزو 26000  یك راهنمای استاندارد داوطلبانه تدوین شده می باشد که سازمان بین‌المللی استانداردها در خصوص مسؤلیت

اجتماعی سازمان‌ها مورد بررسی قرار می دهد. این استاندارد كمپانی‌ها، انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعالیت، اندازه و

موقعیت‌ آن‌ها، نیز، دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ی كشور متبوع آن را مخاطب قرار می‌دهد. هدف  از این استاندارد

ارایه راهنمایی در خصوص مدیریت سازمانی، حقوق بشر، فعالیت‌های نیروی كار، محیط زیست، فعالیت‌های اجرایی منصفانه،

امور مصرف‌كنندگان، مشاركت جمعی، و توسعه است. ایزو 26000 فقط شامل راهنمایی است (نه الزامات) و به همین دلیل

9000 مانند ایزو و ایزو 14001 به عنوان گواهینامه استفاده نمی شود.

دیگر مقالات


تفاوت اصلی بین استاندارد ایزو 45001 و ایزو 18001

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 16949

ادامه مطلب

استاندارد ایزو چیست

ادامه مطلب

نشان حلال چیست؟

ادامه مطلب

چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

ادامه مطلب

معنی ایزو چیست

ادامه مطلب

اخذ ایزو 10006

ادامه مطلب

نظام آراستگی (5S)

ادامه مطلب