هزینه مشاوره ایزو

هزینه مشاوره ایزو به چه صورت اعلام و محاسبه می گردد؟

برای دریافت گواهینامه های سیستم های مدیریتی ابتدا میبایست این استانداردها با توجه به حیطه کاری مشاغل مشخص و سپس در سازمانشان اجرایی و پیاده سازی شود.

هزینه مشاوره استانداردهای ایزو بر اساس موقعیت سازمان,تعداد پرسنل و پیچیدگی فرایندهای کاری و عرض و طول سازمانها اعلام میگردد.

روند کار به اینصورت است که ابتدا شخص مشاوره دهنده میبایست در سازمان متقاضی حضور پیدا نماید و با توجه به حیطه فعالیت سازمان استانداردهایی را که مربوط به آن شغل خاص میباشد را پیشنهاد و در مورد آنها توضیحاتی ارائه میدهد. بعد از اعلام مسئولین سازمان درخواست کننده و مشخص شدن استانداردهای درخواستی آنها مشاور میابیست کار خود را در سازمان آغاز نماید.

چنانچه سازمانی بیش از یک استاندارد مورد درخواستش باشد و یا بزرگی سازمان به اندازه ای باشد که یک مشاور نتواند در مدت مورد نظر سازان متقاضی کننده کارهای اجرایی و پیاده سازی سازمان را به اتمام برساند لازم است که مشاور تعدادی نیروی کمکی به همراه داشته باشد که به هزینه های نهایی مشاوره ایزو ی افزاید.

به طور کلی مواردی مانند بزرگی سازمان، تعداد استانداردهای درخواستی سازمان، محل سازمان، تعداد مشاورین حضور یافته در سازمان در اعلام هزینه مشاوره ایزو موثر می باشد.


شرایط واریز هزینه مشاوره ایزو:

  • 50% از هزینه قرارداد مشاوره میبایست بعد از امضای قرارداد فی مابین از سمت مشاوره شونده واریز شود.
  • 25% از هزینه قرارداد مشاوره میبایست بعد از گذشت نیمی از جلسات مشاوره از سمت مشاوره شونده واریز شود.
  • 25% از هزینه نهایی قرارداد مشاوره نیز میبایست بعد از پایان جلسات مشاوره و انجام ممیزی داخلی توسط مشاورین از سمت مشاوره شونده واریز شود.

دیگر مقالات


معنی ایزو چیست

ادامه مطلب

استاندارد EFQM

ادامه مطلب

تفاوت اصلی بین استاندارد ایزو 45001 و ایزو 18001

ادامه مطلب

چرا باید IATF 16949 را اجرا کنیم؟

ادامه مطلب

تاریخچه ایزو 9001

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 29001

ادامه مطلب

چرا ایزو 14001 بسیار محبوب است؟

ادامه مطلب

10 مرحله برای صدور گواهینامه ایزو

ادامه مطلب
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان