ایزو در صنایع و سازمانها

خدمات آموزشی

دوره های آموزشی این شرکت با بهره گیری از اساتید مجرب و بین المللی برگزار گردیده و دوره ها بصورت تئوری و عملی تواماً برگزار می گردد.برای تمامی شرکت کنندگان گواهینامه ی معتبر و رسمی صادر خواهد شد.تمامی دوره های این شرکت قابل برگزاری در محل شرکت ها با شرایط ویژه خواهد بود. این دوره ها بصورت کاملاً تخصصی و با در نظر گرفتن نوع فعالیت سازمان ها و یا بهره گیری از اساتید مجرب در زمینه ی فعالیت سازمان برگزار می گردد.سیستم مدیریت کیفیت1 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:20082 راهنمای سیستم مدیریت کیفیت برای مراکز درمانی مبتنی بر استاندارد IWA1:20053 راهنمای سیستم مدیریت برای سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی مبتنی بر استاندارد IWA2:20044 مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویكرد مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:20085 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:20096 ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS7 ممیزی داخلی صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 170258 ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 22000:2005 ISO9 ممیزی داخلی سیستم مدیریت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد 29001:2007 ISO/TS10 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی مبتنی بر استاندارد ISO 1518911 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO 13485مدیریت محیط زیست1 ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:20042 ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:20073 مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS4 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE-MS5 HSE پیمانکاران6 تكنیك ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك جنبه های زیست محیطی7 سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردهای بین المللی8 آمادگی و واكنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای ISO 15544 و ISO 137029 قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای10 تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثرمدیریت استراتژیک1 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک2 مدیریت کارآفرینی3 جاری سازی استراتژی های سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC4 مهندسی مجدد فرآیندها BPR5 تدوین اثربخش طرح تجاری Business Plan6 مدیریت تحولمدیریت پروژه1 مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2009 & ISO 10006:20032 ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM3 مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها4 مدیریت ریسک در پروژه ها5 تکنیک ارزش حاصله6 برنامه ریزی و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP7 ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها توسط نرم افزار COMFARمدیریت فناوری اطلاعات1 برنامه ریزی منابع سازمان ERP2 ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 270013 سیستم های اطلاعات مدیریت MISمدلهای تعالی سازمانی و رویکردهای بهبود1 تشریح معیارهای مدل EFQM ویرایش 20102 تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM ویرایش 20103 آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی EFQM ویرایش 20104 خودارزیابی بر اساس مدل EFQM ویرایش 20105 تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM ویرایش 20106 مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی7 تولید ناب8 آشنایی با متدولوژی شش سیگما9 كمربند سبز GREEN BELT10 كمربند سیاه BLACK BELT11 چرخه مدیریت بهره وری (مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل)12 بهینه کاوی Benchmarking13 مدیریت زنجیره تامین SCM14 طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S15 مدیریت تکنولوژی16 مدیریت دانش17 مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO 1001218 تفکر خلاق و کارآفرینی19 نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM20 مهندسی ارزش VE21 مدیریت زمان22 مدیریت بحران23 مدیریتاقهای ت فرآیندها و اندازه گیری عملکرد در سیستم مدیریت یکپارچه IMS24 مدیریت ریسك عمومی مبتنی بر استاندارد ISO 31000ابزارهای مهندسی کیفیت1 سیستم مدیریت هزینه های كیفیت COQ2 توسعه عملكرد كیفی QFD3 فرآیند تایید قطعه تولیدی PPAP4 تکنیک های حل مسئله5 كنترل آماری فرآیند و آموزش نرم افزار SPC6 تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‏گیری و آموزش نرم افزار آماری MSA7 تئوری محدودیتها TQC (نظریه جدید در رشد و شکوفایی سریع سود با استفاده از مدیریت محدودیتها)8 تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA9 طراحی آزمایش ها DOE10 خطا ناپذیر سازی Poka Yoke11 ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M12 هفت ابزارآماری و مدیریت گروههای کاریمدیریت مشتریان و منابع انسانی1 مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرم افزار CRM2 پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM 3 مدیریت شکایت مشتریان مبتنی بر استاندارد ISO 100024 روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری5 بازاریابی و مدیریت بازار6 مدیریت منابع انسانی HRM7 استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی در شرایط رکود وبحران8 مدیریت روابط عمومی9 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی10 ارزیابی عملکرد کارکنان11 اصول و فنون مذاکره موفق12 ابزارهای مدیریت مؤثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 1001513 الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش14 اصول مدیریت و سرپرستی15 مهارت های رهبری16 کار تیمی17 سیستم های انگیزشی18 مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها19 بازخور 360 درجه20 رفتار سازمانی21 مدیریت اسناد كنترل مدارك و فن بایگانیفروش و بازرگانی1 مدیریت بازار در محیطهای رقابتی2 راهکارهای افزایش فروش در شرایط رکود اقتصادی3 کار تیمی در واحدهای بازرگانی بمنظور افزایش فروش4 راهکارهای ایجاد و افزایش فروش و سود در سطح بین الملل در شرایط رکود و بحران جهانیجهت کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست خدمات آموزشی با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب
ایزو در بیمارستان ها و مراکز درمانی

راهکار برای بیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت ارتقا سازمان خود و نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیا با پیاده سازی و دریافت گواهینامه های ایزو می توانند به این مهم دست پیدا نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001-14001-18001-10015-22000-HACCP

ادامه مطلب
ایزو در مراکز آموزشی

راهکارها برای مراکز آموزشی: کلیه مراکز آموزشی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف خود و همچنین عملکردی استاندارد و مکانیزه میتوانند از استاندارد مربوط به موسسات آموزشی که با توجه به اهداف این موسسات تدوین شده است استفاده نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 10015- IWA 2 – 10002 – 10004 - 10668

ادامه مطلب
ایزو در صنایع غذایی

راهکارها برای صنایع غذایی: تمامی کارخانجات تولید مواد غذایی جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود میتوانند از استانداردهای بین المللی استفادهنمایند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 14001 – 18001 – HACCP – 22000 –نشان حلال - 10668

ادامه مطلب
ایزو در آژانس های مسافرتی

راهکارها برای آژانس های مسافرتی: تمامی آژانس های هواپیمایی با توجه به بازار رقابتی در این حوزه میتوانند از استانداردهای ایزو جهت پیشبرداهداف و تبلیغات خود از استانداردهای ایزو استفاده نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 10002 – 10004

ادامه مطلب
ایزو در پیمانکاری

راهکارها برای پیمانکاران: کلیه شرکتهای پیمانکاری و پیمانکاران جهت اجرای پروژه های خود ، فعالیت اصولی و با توجه به بحت دریافت Gradeو شرکت در مناقصات و مزایده ها به ایزو اعلام نیاز می نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 14001 – 18001 – HSE

ادامه مطلب
ایزو در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

راهکارها برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی: تمامی شرکتهایی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند به توجه به اهمیت فعالیتشان در این حوزهنیازمند استفاده از خدمات ایزو دارند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 1400 – 18001 – HSE – TS/29001 (سیستم مدیریت کیفیت در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی)

ادامه مطلب
ایزو در نشریات

راهکارها برای نشریات: تمامی نشریات به جهت انجام تبلیغات و با توجه به بازار رقابتی میتوانند از ایزو استفاده نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 10002 – 10004

ادامه مطلب
ایزو در شرکت های امنیت اطلاعاتی

راهکارها برای شرکتهای امنیت اطلاعاتی: تمامی شرکتهایی که در حیطه امنیت اطلاعات فعالیت دارند میتوانند جهت استفاده از راهکارهای بین المللیدر زمینه انجام خدمات بهتر خود از ایزو استفاده نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 10002 – 10004 – TS/27001 (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) - 20000

ادامه مطلب
ایزو در شرکت های تبلیغاتی

راهکارها برای شرکتهای تبلیغاتی: تمامی شرکتهای تبلیغاتی حال آنکه فعالیتشان در چه زمینه ای باشد میتوانند جهت امور تبلیغات شرکت خود و جلوافتادن از رقیبانه از ایزو استفاده نمایند.ایزو پیشنهادی: 9001 – 10002 – 10004

ادامه مطلب
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان