گواهینامه ایزو 50001

استاندارد بین المللی ISO 50001: 2011

استاندارد ایزو 50001 که استانداردی جهانی برای ایجاد مدیریت انرژی منظم است در سال 2011 توسط کمپانی جهانی  ISO منتشر شد . استاندارد ایزو 50001 جایگزین استاندارد اروپایی EN 16001 می باشد و به جای این استاندارد اروپایی در کل جهان شناخته شده است. استاندارد ایزو 50001: 2011 زنجیره تولید کامل انرژی را پوشش داده و شفافیت مصرف انرژی را به دنبال دارد.


استاندارد ایزو 50001 استانداردی برای سیستم های مدیریت انرژی

اخذ گواهینامه ایزو 50001 شرایطی را فراهم میکند تا بصورت هدفمند مصرف انرژی کنترل و اقداماتی جهت بهبود در بهره وری انرژی انجام پذیرد. تمامی الزامات تعریف شده در متن این استاندارد جهت معرفی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد. برای اجرای این استاندارد بین المللی میبایست یک فرآیند برنامه ریزی انرژی صورت پذیرد. فرآیندهای تعریف شده در این استاندارد باید کلیه فعالیت هایی را که در سازمان هست و بر انرژی تاثیرگزار میباشد را پوشش دهد.


در استاندارد ایزو 50001 بعضی از نکات مهم و حائز اهمیت شامل موارد ذیل میباشد:

·        در تعریف سیاستهای مصرف انرژی میبایست از خرید محصولات و خدمات انرژی یا صرفه نظر نمود و یا بسیار صرفه جویی شود.

·        مدیریت بخش انرژی عملیاتی میبایست از مدیریت ارشد مجزا و متمایز باشند.

·        در مرحله اول بایستی انرژی اولیه و شاخص های عملکرد انرژی ایجاد شود .

·        فرآیندهای طراحی، نگهداری و صرفه جویی در مصرف انرژی باید بدنبال فرایندهای تولید و ساخت انرژی تعریف شوند.


معرفی استاندارد ایزو 50001 کاملا داوطلبانه می باشد و هیچگونه الزام یا قانونی برای دریافت گواهینامه وجود ندارد. با این حال معرفی این استاندارد برای تمامی سازمانهایی که نیازمند به انرژی هستند و یا تولید انرژی دارند برای هرچه بهتر شدن پیشبرد وظایفشان توصیه میگردد.


مزایای اخذ گواهینامه ایزو ISO 50001 :

مهمترین مزیت اجرای این استاندارد در هر سازمانی از 2 جنبه اقتصادی و زیست محیطی می باشد.

اقتصادی:  معرفی EMS مطابق با استاندارد ایزو 50001 باعث کاهش هزینه های انرژی ، بهبود بهره وری انرژی و در نهایت افزایش رقابت می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، نوسانات قیمت انرژی تاثیر خیلی کمی در کاهش مصرف انرژی دارد.

محیط زیست: استاندارد ایزو 50001 در اصل برای کاهش آسیب های وارد شده از سمت انرژی به زیست محیط می باشد.  این استاندارد کمک میکند تا انتشار مواد محرک محیط زیست و کاهش بهره برداری از منابع طبیعی کاهش یابد.


استاندارد ایزو 50001 با سایر استانداردهای زیست محیطی و کیفیتی مانند EN 16001 یا ISO 14001 سازگار است. تفاوت این استاندارد با موارد ذکر شده در این است که استاندارد 50001 فقط مربوط به عملکرد انرژی میباشد درحالیکه استاندارد ایزو 14001 اهداف کلی و تاثیر گزار در عملکرد زیست محیط را بررسی مینماید. 

مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان