اخذ گواهینامه ایزو 45001

ISO 45001 چیست؟

ایزو 45001: 2018 با OHSAS 18001 به عنوان یکی از استانداردهای بین المللی ایزو برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است

ایزو 45001: 2018 نه تنها OHSAS 18001 را تکمیل می کند، بلکه ادغام با سایر سیستم های مدیریتی را ساده تر از همیشه انجام می دهد. و به طور مستقیم با نسخه های اصلاح شده استانداردهای ایزو 9001 و ایزو  14001 هماهنگ است


آیا گواهینامه ایزو 45001 برای کسب و کار من مناسب است؟

اگر شما دارای گواهینامه ایزو OHSAS 18001 هستید، لازم است که برای دریافت گواهینامه معتبر ایزو 45001 اقدام کنید. دوره مهاجرت از گواهینامه ایزو 18001 به ایزو 45001 سه ساله است، بنابراین هنوز زمان لازم برای برنامه ریزی حرکت شما به استاندارد ISO 45001 وجود دارد.

گواهینامه ایزو 45001 برای شما مفید است اگر شما و سازمان شما تعهدی در مدیریت ایمنی کارگران و اشخاص داشته باشد.


چه سازمان هایی نیاز به اخذ ایزو 45001 دارند ؟

·         یک سازمان با ساختار مدیریتی واضح و مسئولیتی مشخص

·         سازمان دارای اهداف تعریف شده برای بهبود، با نتایج قابل اندازه گیری

·         یک سازمان دارای یک رویکرد ساختاری برای ارزیابی و کاهش خطر


مزایای اخذ گواهینامه ایزو 45001 چیست؟

·         کاهش هزینه های عملیاتی به دلیل کاهش حوادث و بیماری و هزینه های حقوقی و جبران خسارت

·         افزایش سلامت و اموال کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان

·         برابری قانونی و درک چگونگی الزامات قانونی

·         بهبود مدیریت ریسک. شناسایی حوادث احتمالی و اجرای کنترل و اقدامات برای حفظ خطر تا آنجا که ممکن است.

·         رضایت مشتری با توجه به نیازهای مشتری به طور مداوم

·         افزایش سودرسانی  کسب و کار


تعاریف و اصطلاحات ایزو 45001

در ایزو 45001 اصطلاحات خاصی برای توضیح تعریف شده است، از جمله «خطر»، «کارگر»، «محل کار» و «شناسایی خطرات».

تعریف جهانی از اصطلاح «خطر» در استاندارد ISO 45001 روشن است.. اصطلاح "شناسایی خطرات" تحت عنوان "شناسایی ریسک" و "کنترل ریسک" تحت پوشش قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که همه خطرات بالقوه قابل اجرا برای همه صنایع و بخش ها شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرد.

در تعریف اصطلاح کارگر و محدودیت های مختلف قانونی در این اصطلاح در کشورهای مختلف اختلاف وجود دارد - در زمینه ISO 45001، "کارگر" به عنوان شخص انجام دهنده کار یا فعالیت های مربوط به کار که تحت کنترل سازمان باشد.

محل کار نیز در حال حاضر به عنوان مکان تحت کنترل سازمان جهت انجام امور کاری در نظر گرفته می شود.

در استاندارد ایزو 45001 شکست هادر حوزه مدیریت بهداشت و ایمنی، عملکرد و بررسی سیاست ها و اهداف باید به طور منظم تحت نظارت قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت ها و مزایای کسب و کار براساس آن صورت می گیرد.

مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان