استاندارد ایزو 26000

ایزو 26000 استاندارد بین المللی است که برای کمک به سازمان های رفع مسئولیت های اجتماعی که مربوط به مأموریت و دیدگاه آنها می باشد، توسعه یافته است که عملیات و فرایندها؛ مشتریان، کارکنان، جوامع و سایر سهامداران؛ و اثرات زیست محیطی را ارزیابی می کند .


استاندارد ایزو 26000 در مورد مسائل ذیل راهنمایی می کند :

·         هفت اصل اساسی مسئولیت اجتماعی: پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان، احترام به حاکمیت قانون، احترام به قوانین بین المللی و احترام به حقوق بشر است.

·         شناخت مسئولیت اجتماعی و مشارکت ذینفعان وظیف اصلی این استاندارد است.

·         هفت موضوع اصلی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی: حکومت سازمانی، حقوق بشر، شیوه های کار، محیط زیست، شیوه های عملی عادلانه، مسائل مربوط به مصرف کنندگان و مشارکت و توسعه جامعه

·         علاوه بر ارائه تعاریف و اطلاعات برای کمک به سازمانها در درک و رسیدگی به مسئولیت اجتماعی، استاندارد 26000 بر اهمیت نتایج و بهبود عملکرد در مسئولیت اجتماعی تأکید دارد.


چه کسی از ایزو 26000 استفاده می کند؟

سازمانها در بخش خصوصی، عمومی و غیر انتفاعی ، چه کوچک و چه بزرگ، و چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، از ISO 26000 استفاده می کنند. همه موضوعات اصلی به نوعی به هر نوع سازمان مرتبط هستند.


حقایق ایزو 26000

·         بیشتر برای راهنمایی سازمانهاست، نه برای صدور گواهینامه

·         اسناد جامع مسئولیت های اجتماعی شامل موضوعات اصلی و مسائل مربوط به آن را به افراد ارائه می دهد

·         منتشر شده در سال 2010 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)، یک سازمان تخصصی بین المللی استاندارد سازی متشکل از سازمان های استاندارد ملی بیش از 160 کشور

·         نوشته شده توسط یک گروه چند جانبه منحصر به فرد به نمایندگی از دولت ها؛ سازمان های غیر دولتی (سازمان های غیر دولتی)؛ صنعت؛ گروه های مصرف کننده، مشاوره و سایر سازمان های سراسر جهان


مزایای اخذ گواهینامه ایزو 26000 شامل موارد زیر است:

·         به سازمان ها در رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی خود با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و حقوقی و شرایط توسعه اقتصادی کمک می کند

·         ارائه راهنمایی عملی در ارتباط با ایجاد مسئولیت اجتماعی عملیاتی

·         با شناسایی و مشارکت با ذینفعان مسئولیت اجتماعی را شفاف می کند

·         بهبود عملکرد

·         افزایش اعتماد به نفس و رضایت در سازمان در میان مشتریان و سایر سهامداران

·         دستیابی به انطباق با اسناد موجود، معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها و استانداردهای موجود ISO

·         اصطلاحات رایج در زمینه مسئولیت اجتماعی را ارتقا می دهد

·         افزایش آگاهی از مسئولیت اجتماعی


مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان