گواهینامه ایزو

استاندارد ایزو 22000

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که می تواند به هر سازمان در صنایع غذایی اعمال شودایزو یک انجمن جهانی است که متشکل از سازمان های استاندارد ملی مختلف است. سازمان ایزو استانداردهای بین المللی برای ایمنی مواد غذایی را توسعه داده است. از آنجاییکه حوادث ایمنی مواد غذایی در هر مرحله از زنجیره تامین مواد غذایی - تولید، حمل و یا فروش - ممکن است اتفاق بیفتد، ضروری است که یک طرح ایمنی غذایی مناسب در نظر گرفته شود.استاندارد ایزو 22000 دقیقا همان چیزی است که باید در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) قرار گیرد. این است که اطمینان حاصل کنید که غذا در طول کل زنجیره تامین مواد غذایی، تا زمانی که غذا خورده شود، حفظ شود. استانداردها از این قسمت های کلیدی تشکیل شده است:· مدیریت سیستم· ارتباطات تعاملی· برنامه های پیش نیاز· اصول HACCPایزو الزامات زیر را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ذکر کرده است:· برنامه ریزی، پیاده سازی، مدیریت، نگهداری و به روز رسانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی که هدف آن ارائه محصولاتی است که برای مصرف کننده ایمن هستند.· مطابقت با الزامات قانونی و ایمنی مواد غذایی.· برای ارزیابی و ارزیابی نیازهای مشتریان و نشان دادن آن مطابق با نیازهای مشتری مربوط به امنیت غذایی متعهد شده است که هدف از آن افزایش رضایت مشتری است.· ارتباط موثر ایمنی مواد غذایی با تامین کنندگان، مشتریان و اشخاص در سراسر زنجیره تامین مواد غذایی.· اطمینان حاصل کنید که سازمان با سیاست ایمنی مواد غذایی خود مطابقت داشته و به طور موثر این را نشان دهد.· سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی - الزامات هر سازمانی در زنجیره غذاییچرا من نیازمند اخذ گواهینامه ایزو 22000 هستم؟· هر روز در سراسر جهان غذا تولید ، حمل و نقل، فروخته و مصرف مشود، این بدان معنی است که همیشه خطر آلودگی و سایر خطرات ایمنی مواد غذایی وجود دارد.· استاندارد ایزو 22000به منظور کاهش خطر ابتلا به آلودگی باکتری ها و در نتیجه خطر بیماری در کل فرایند زنجیره تامین مواد غذایی هدف قرار می گیرد.· گواهینامه ایزو 22000 کسب و کار با یک چارچوب جامع برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مربوط به ایمنی مواد غذایی را فراهم می کند· یک سازمان می تواند بسته های مختلف ایزو 22000را بسته به نیازهای فردی خود خریداری کند.· سازمان های گواهی شده در ایزو 22000می توانند به مشتریان خود نشان دهند که آنها سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را دارند· استانداردهای بین المللی استانداردهای غذایی مستقیما بررسی می شوند تا با صنعت ایمنی مواد غذایی مرتبط باقی بمانند.استاندارد ایزو 22000 چگونه کار می کند؟ایزو 22000 تمام زنجیره تامین مواد غذایی را پوشش می دهد - از مزرعه تا بشقاب و مراحل مربوطه را که مورد نیاز برای برآورده شدن استانداردهای ایمنی مواد غذایی مختلف است، تعریف می کند.اصول HACCPایزو 22000 نشان دهنده اصول تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی (HACCP) استتجزیه و تحلیل خطرات بالقوه یک عنصر کلیدی برای حفظ یک سیستم مدیریت ایمنی غذایی جامع است زیرا سازمان را با اقدامات موثر کنترل می کندارتباطات تعاملیاستاندارد ایزو 22000 بیان می کنند که ارتباط در تمامی مراحل زنجیره تامین مواد غذایی ضروری است. ارتباط موثر تضمین می کند که تمام خطرات احتمالی ایمنی مواد غذایی به درستی شناخته شده و بنابراین، به طور مناسب کنترل می شود.ارتباط نه تنها درون یک سازمان ضروری است، بلکه با مشتریان و تامین کنندگان نیز ضروری است.برنامه های پیش نیاز اخذ ایزو 22000برنامه های پیش نیاز عبارتند از سياست ها و رويه های اجرا شده در سازمان که مربوط به نقش محيط توليد در ايجاد محصولات غذایي امن است.برخلاف برخي از گواهينامه هاي مديريت ايمني غذايي، ايزو 22000 نيازي به برنامه هاي پيش نياز خاص ندارد. بلکه نیاز به یک سازمان برای شناسایی و اعمال برنامه های مورد نیاز خاص به نیازهای فردی خود دارد.ایزو 22000 می تواند به یک سیستم مدیریت موجود مرتبط شود یا مستقل از سایر استانداردهای سیستم مدیریت استفاده شودسازمان همچنین می تواند یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی جدید ایجاد کند و اطمینان دهد که آن را مطابق با الزامات استانداردهای ایزو 22000اجرا و پیاده سازی می کند.چگونه می توانم ایزو 22000را دریافت کنم؟ایزو 22000را می توان به صورت بسته های مختلف و در فرمت های مختلف بسته به نیازهای فردی سازمان، خریداری کردبسته ها معمولا شامل دوره های آموزش آنلاین ایزو 22000، چک لیست ها و قالب هایی می شوند که می توانند به صورت جداگانه یا به طور مشترک خریداری شده و مورد استفاده قرار گیرند

ادامه مطلب
گواهینامه 18001 OHSAS

OHSAS 18001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای این استاندارد از استاندارد بریتانیا برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای BS 8800: 1996 ایجاد شده است . OHSAS 18001 شامل الزاماتی برای رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان هاست.OHSAS 18001 و OHSAS 18002 چیست ؟ایزو OHSAS 18001 یک استاندارد برای ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است. این الزامات برای رسیدگی به تعهدات بهداشتی و ایمنی سازمانها به نحو کارآمد توسعه داده شده است. با پیاده سازی و دریافت گواهینامه OHSAS 18001 :· شناسایی عناصر موثر بر بهداشت و ایمنی و دسترسی به الزامات مربوطه · تهیه اهداف و خط مشی برای بهبود مداوم جنبه های ایمنی و بهداشت حرفه اییک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای چیست؟یک سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی یک چارچوب برای مدیریت مسئولیت های فراهم می کند تا آنها کارآمدتر و یکپارچه تر فرایندهای عملیاتی خود را کنترل کنند.ایزو OHSAS 18001 مبتنی بر استانداردی است که فرایندی را برای دستیابی به عملکرد مداوم بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و سازگاری با قوانین مشخص می کند. مزایای اخذ گواهینامه ایزو OHSAS 18001· کاهش خطر· مزایای رقابتی · انطباق با الزامات قانونی · بهبود عملکرد کلیاخذ ایزو 18001 به سازمان ها کمک می کند تا سلامت و ایمنی را در محل کار بهبود بخشد و :· مدیریت بهتر برنامه ریزی و پایش مداوم خطرات بهداشت و ایمنی.· بهبود عملکرد عملیاتی از طریق سیاست ها و رویه ها.· افزایش دسترسی به مشتریان جدید و شرکای جدید.· کاهش هزینه های مربوط به حوادث و بیماری.· افزایش کنترل امور نظارتی· کاهش ریسک · کاهش هزینه های بیمه· کاهش حوادث ناشی از بیماری.الزامات گواهینامه OHSAS 18001 به شما کمک می کند تا در جهت اصلاح خطرات شناخته شده، به کسب و کارتان کمک کنید وظیفه کارفرمایان این است که تمام خطرات جدی شناسایی شده توسط مشاور ایزو 18001 را در یک دوره معقول اصلاح کنید.

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 14001

با افزایش آگاهی عموم از نیاز به حفاظت از محیط زیست ، دولت ها و کسب و کار تحت فشار بیشتری برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی خود و توسعه پایدار هستند.استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) یا همان ایزو 14001 برای کمک به سازمان ها برای شناسایی، مدیریت و کنترل فعالیت هایی که تاثیر محیط زیستی دارند، توسعه داده شده است.گواهینامه ایزو 14001 و کاهش اثرات زیست محیطی :از طریق ترکیبی از تجزیه و تحلیل و عمل، اکثر سازمان ها می توانند شیوه ای که آنها با محیط ارتباط برقرار می کنند را تغییر دهند، مثلا:· کاهش ضایعات· کاهش مصرف انرژی· استفاده از منابع تجدید پذیر· اجتناب از ریسک و جلوگیری از آلودگی· مطابقت با الزامات قانونی · طراحی برای چرخه عمر محصول کاملبا حرکت به سمت یک روش صحیح زیست محیطی و برقراری استاندارد ایزو 14001 یک سازمان می تواند به عنوان یک مدل شهروندی خوب تبدیل شود و تصویر عمومی آن را در این فرآیند افزایش دهد.این به حرکت به نوبه خود مزایای زیر را در پی دارد: · اعتماد به نفس ذینفعان را تقویت کنید· مزیت رقابتی بیشتر· امن تر بودن در طولانی مدت ایزو 14001 طراحی شده است که با استانداردهای مدیریتی دیگر سازگار باشد، بویژه استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9001، OHSAS 18001 و ISO 50001: (مدیریت انرژی)استاندارد ایزو 14001 برای چه سازمان های است؟هر سازمان، چه در تولید، خدمات، و چه در تجارت دخالت دارد، بر محیط تاثیر می گذارد و می تواند از مزایای ISO 14001 بهره مند شود.در بیش از 150 کشور در سراسر جهان، شرکت های صنعتی، سازمان های خدماتی، آب و برق و سازمان های دولتی ISO 14001 را به عنوان مدل ترجیحی مدیریت زیست محیطی در نظر گرفته اند.آنها از شرکت های چند ملیتی غول پیکر به بخش غیر انتفاعی، از دولت های ملی تا کسب و کارهای کوچک خانواده متغیر هستند.اخذ گواهینامه ایزو 14001 چه فوایدی دارد؟ایزو 14001 به دنبال راهکارهایی برای مقابله با چالش های زیست محیطی است که در هر سازمان متفاوت است . این استاندارد انعطاف پذیر است و به دنبال جزئیات سیاست زیست محیطی شما نیست.در عوض، ایزو 14001 اصول گسترده ای را ارائه می دهد که می تواند به شما کمک کند برای:· ایجاد یک عملکرد زیست محیطی خوب به عنوان یک هدف استراتژیک· بهبود مستمر عملکرد سازمانی· کاهش ضایعات و آلودگی· تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر تمام فعالیت هایی که ممکن است اثرات زیست محیطی داشته باشند· مطابق با الزامات قانونی · به تنظیم کنندگان، ذینفعان و سایر اشخاص ثالث علاقه مند نشان می دهید که سیستم مدیریت محیط زیست کارآمد دارید.استانداردهای همراه ایزو 14001· EN ISO 14004: 2016 سیستم های مدیریت محیط زیست- دستورالعمل های عمومی در مورد پیاده سازی· EN ISO 14031: 2013 - مدیریت زیست محیطی - ارزیابی عملکرد محیطی – دستورالعمل· EN ISO 14006: 2011 - سیستم های مدیریت محیط زیست - دستورالعمل هایی برای استفاده صحیح از محیط زیست· ISO 14001: 2015 - راهنمای عملی برای SME ها جهت مشاوره در مورد مراحل و روش های اخذ انواع گواهینامه های ایزو با مشاوران QAL تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 9001

سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001) چیست؟سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، که اغلب به عنوان یک سیستم QMS شناخته می شود، مجموعه ای از سیاست ها، فرایندها، روش های ثبت شده و سوابق است. این مجموعه اسناد مجموعه ای از قوانین داخلی را تنظیم می کند که بر پایه چگونگی ایجاد و ارائه محصول و یا سرویس به مشتریان، کنترل می شود. سیستم QMS باید با نیازهای شرکت شما و محصول یا خدماتی که ارائه می دهید، متناسب باشداستاندارد ایزو 9001 مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای کمک به اطمینان از اینکه هیچ عناصر مهمی را از دست ندهید فراهم می کندچرا ISO 9001 اهمیت دارد؟همانطور که در بالا ذکر شد، ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی برای ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت کیفیت برای هر شرکت است. این در نظر گرفته شده است که توسط سازمان ها با هر اندازه یا صنعت, مورد استفاده قرار گیرد و می تواند توسط هر شرکت استفاده شود.اخذ گواهینامه ایزو 9001 به عنوان پایه ای برای هر شرکت برای ایجاد یک سیستم مورد اطمینان از رضایت مشتری و بهبود به رسمیت شناخته شده است، و به همین ترتیب، بسیاری از شرکت ها این را به عنوان حداقل الزام برای یک سازمان تامین کننده تقاضا می کنند.به همین دلیل است که ایزو 9001 برای بسیاری از شرکت ها ضروری است تا در بازار رقابت کنند.علاوه بر این، مشتریان شما اطمینان حاصل خواهند کرد که شما سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس هفت اصل مدیریت کیفیت ISO 9001 ایجاد کرده اید. ایزو 9001 واقعا شبیه چه چیزی است؟ساختار ایزو 9001 به هشت بخش تقسیم می شود. سه بخش اول مقدماتی هستند و پنج مورد آخر شامل الزامات سیستم مدیریت کیفیت می باشد. در اینجا پنج بخش اصلی را مورد بررسی قرار می دهیم:بخش4 ایزو 9001 - سیستم مدیریت کیفیت : این بخش درباره نیازهای QMS عمومی و همچنین مستند سازی الزامات استاندارد صحبت می کند. شامل الزامات کیفی، کنترل اسناد و کنترل رکوردها، که همه آنها اسناد مورد نیاز در QMS استبخش 5 ایزو 9001 - مسئولیت مدیریت : الزامات مسئولیت مدیریت شامل نیاز به مدیریت ارشد می باشد که در اجرای و نگهداری QMS نقش مهمی دارد. نیاز به مدیریت ارشد و بازرسی و بررسی مداوم سیستم برای اطمینان از رضایت مشتری و بهبود آن وجود دارد.بخش 6 ایزو 9001 - مدیریت منابع : بخش مدیریت منابع محدود است اما برای کنترل تمام منابع، از جمله منابع انسانی، ساختمان ها و زیرساخت ها و محیط کاری ضروری است.بخش 7 ایزو 9001 - تحقق محصولات : الزامات محصول با تمام جنبه های برنامه ریزی و ایجاد محصول یا خدمات مقابله می کند.این بخش شامل الزامات برنامه ریزی، بررسی نیازهای محصول، طراحی، خرید، ایجاد محصول یا خدمات و کنترل تجهیزات مورد استفاده برای نظارت و اندازه گیری محصول یا خدمات می باشد.ایزو 9001 اجازه می دهد تا مواردی که کاربردی یا قابل اجرا نبودند حذف شود مانند یک شرکت که فعالیتش در زمینه طراحی محصولات یا خدمات نیستبخش 8 ایزو 9001 - اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود : این بخش آخر شامل الزامات مورد نیاز برای اطمینان از اینکه شما می توانید نظارت کنید که آیا QMS عملکرد خوبی دارد. این شامل ارزیابی رضایت مشتری، ممیزی داخلی، نظارت بر محصولات و فرایندها، برخورد با محصول غیر سازگار و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه است.گواهینامه ایزو 9001 یک گواهینامه ایزو عمومی محسوب می شود که تقریبا برای تمام سازمان های متوسط و بزرگ یک نیاز اساسی است تا از این طریق کیفیت محصولات و خدمات خود را به شکل چشمگیری بهبود بخشند.جهت مشاوره و مراحل اخذ ایزو 9001 با کارشناسان شرکت QAL تماس حاصل نمایید.

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 13485

صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 13485، نیاز به درک درستی از محیط نظارتی و آنچه که برای وظایف و تعهدات بیان میشود، داردطرح های نظارتی موجود در حال حاضر توسط سازمان های مراقبت های بهداشتی و یا سازمان های صدور گواهینامه ارزیابی می شوند. اکثر این مقررات به عنوان پایه مشترک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) و اصول مدیریت ریسک است.استاندارد ایزو 13485 چیست؟ ایزو 13485 - الزامات برای اهداف نظارتی استاندارد بین المللی برای سازمان های درگیر در صنعت دستگاه های پزشکی است. هدف اصلی استاندارد ایزو 13485 هماهنگی دستگاه های پزشکی باالزامات سیستم های مدیریت کیفیت است. جدیدترین بررسی انجام شده توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) نشان می دهد که در سال 2015 تعداد گواهینامه ایزو 13485 صادر شده در سراسر جهان 26255 بوده است.چه کسی می تواند ایزو 13485 دریافت کند؟گواهینامه ایزو 13485 مدرک انطباق سیستم مدیریت کیفیت با استانداردهای سازمان های مربوط به صنعت دستگاه های پزشکی است.این سیستم نه تنها مناسب سازندگان تجهیزات پزشکی است بلکه سازمان هایی مانند ، تامین کنندگان، نمایندگان مجاز و شرکت های مشاوره تخصصی و ... را پشتیبانی می کندتوجه داشته باشید که ایزو 13485:2016 ویژگی شرکت ها و سازمان هایی را که این استاندارد رابه کار میبرند، گسترش می دهد: این استاندارد ایزو در سازمان هایی که در یک یا چند مرحله از یک چرخه حیات دستگاه پزشکی یا یک تامین کننده یا سایر اعضای خارجی که چنین سازمان هایی را با محصولات به کار می برند، اعمال می شود. علاوه بر این، استاندارد ISO 13485 الزام می کند که سازمان نقش (های) خود را در ارتباط با الزامات قانونی (مانند تولید کننده، نماینده، وارد کننده و / یا توزیع کننده) شناسایی کند و الزامات قانونی قابل اجرا را بسته به نقش (ها) تعیین کند، سپس نیازهای قانونی را در QMS ادغام می کندایزو13485 چگونه در سراسر جهان شناخته شده است؟ISO 13485 برای هماهنگی سیستم های مدیریت کیفیت در چارچوب الزامات قانونی دستگاه پزشکی متمرکز است. بسیاری از سازمانهای مرتبط با حوزه های پزشکی یا حتی تولید کنندگان دستگاه های پزشکی برای دسترسی به بازار رقابتی گواهینامه 13485 را کسب میکنند. تعدادی از مقامات نظارتی اخذ گواهینامه ایزو 13485 را بعنوان بخشی از الزامات خود برای تأمین فروش تجهیزات پزشکی به تصویب رسانده اند. چرا باید گواهینامه ایزو 13485 دریافت کنیم؟مزایای اخذ گواهینامه ایزو 13485 را در موارد زیر می توان خلاصه نمود :1 - ایزو 13485 برای هماهنگی با مدیریت کیفیت تمرکز دارد 2- انطباق با ایزو 13485 بهترین روش برای دسترسی به بازار بین المللی است3 - ایزو 13485 گواهی ذینفعان و شرکای تجاری را با اطمینان فراهم می کند که سازمان تمام تلاش خود را برای مطابقت با استاندارد انجام داده است

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 27001

ایزو 27001 چیست ؟ ISO 27001 (به طور رسمی به عنوان ISO / IEC 27001: 2005 شناخته می شود) یک مشخصه برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است. ISMS چارچوب سیاست ها و رویه هایی است که شامل تمام موارد قانونی، فیزیکی و فنی درگیر در فرآیندهای مدیریت اطلاعات و مدیریت ریسک سازمان است.بر اساس اسناد و مدارک ، اخذ گواهینامه ایزوISO 27001 به منظور "ارائه مدل برای ایجاد، اجرا، مدیریت، نظارت، بررسی، حفظ و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات" توسعه داده شده است.ایزو 27001 از یک رویکرد مبتنی بر ریسک بالا و پایین استفاده می کند و از لحاظ تکنولوژی خنثی است.این مشخصات شامل جزئیات اسناد، مسئولیت های مدیریتی، ممیزی داخلی، بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می شود. این استاندارد نیازمند همکاری میان تمام بخش های سازمان است.استاندارد 27001 دستورالعمل های امنیتی خاصی را اعطا نمی کند، اما یک چک لیست از کنترل هایی را که باید در کد های مربوط به آن، ISO / IEC 27002: 2005 در نظر گرفته شود، ارائه می دهد. این استاندارد مجموعه ای جامع از اهداف کنترل امنیت اطلاعات و مجموعه ای از کنترل های امنیتی خوب را که به طور کلی پذیرفته شده است، توصیف می کند.ایزو 27001 دارای 12 بخش اصلی است:1 - ارزیابی ریسک2 - سیاست امنیتی3 - سازمان امنیت اطلاعات4 - مدیریت دارایی5 - امنیت منابع انسانی6 - امنیت فیزیکی و محیط زیست7 - مدیریت ارتباطات و عملیات8 - کنترل دسترسی9 - اخذ، توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی10 - مدیریت حوادث امنیتی اطلاعات11 - مدیریت تداوم کسب و کار12 – انطباقسازمانها باید این کنترل ها را به طور مناسب به خطرات خاص خود اعمال کنند. استانداردهای دیگر که در خانواده 27000 توسعه یافته است:27003 - راهنمایی پیاده سازی.27004 - یک استاندارد اندازه گیری مدیریت امنیت اطلاعات که معیارهایی را برای کمک به بهبود کارایی یک سیستم ISMS ارائه می دهد.27005 - استاندارد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات . (منتشر شده در سال 2008)27006 - راهنمایی برای صدور گواهینامه یا ثبت نام برای صدور گواهینامه ها یا ثبت نام های معتبر ISMS . (منتشر شده در سال 2007 )27007 - دستورالعمل حسابرسی ISMS .

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 50001

استاندارد بین المللی ISO 50001: 2011استاندارد ایزو 50001 که استانداردی جهانی برای ایجاد مدیریت انرژی منظم است در سال 2011 توسط کمپانی جهانی ISO منتشر شد . استاندارد ایزو 50001 جایگزین استاندارد اروپایی EN 16001 می باشد و به جای این استاندارد اروپایی در کل جهان شناخته شده است. استاندارد ایزو 50001: 2011 زنجیره تولید کامل انرژی را پوشش داده و شفافیت مصرف انرژی را به دنبال دارد. استاندارد ایزو 50001 استانداردی برای سیستم های مدیریت انرژیاخذ گواهینامه ایزو 50001 شرایطی را فراهم میکند تا بصورت هدفمند مصرف انرژی کنترل و اقداماتی جهت بهبود در بهره وری انرژی انجام پذیرد. تمامی الزامات تعریف شده در متن این استاندارد جهت معرفی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد. برای اجرای این استاندارد بین المللی میبایست یک فرآیند برنامه ریزی انرژی صورت پذیرد. فرآیندهای تعریف شده در این استاندارد باید کلیه فعالیت هایی را که در سازمان هست و بر انرژی تاثیرگزار میباشد را پوشش دهد.در استاندارد ایزو 50001 بعضی از نکات مهم و حائز اهمیت شامل موارد ذیل میباشد: · در تعریف سیاستهای مصرف انرژی میبایست از خرید محصولات و خدمات انرژی یا صرفه نظر نمود و یا بسیار صرفه جویی شود.· مدیریت بخش انرژی عملیاتی میبایست از مدیریت ارشد مجزا و متمایز باشند.· در مرحله اول بایستی انرژی اولیه و شاخص های عملکرد انرژی ایجاد شود . · فرآیندهای طراحی، نگهداری و صرفه جویی در مصرف انرژی باید بدنبال فرایندهای تولید و ساخت انرژی تعریف شوند.معرفی استاندارد ایزو 50001 کاملا داوطلبانه می باشد و هیچگونه الزام یا قانونی برای دریافت گواهینامه وجود ندارد. با این حال معرفی این استاندارد برای تمامی سازمانهایی که نیازمند به انرژی هستند و یا تولید انرژی دارند برای هرچه بهتر شدن پیشبرد وظایفشان توصیه میگردد.مزایای اخذ گواهینامه ایزو ISO 50001 : مهمترین مزیت اجرای این استاندارد در هر سازمانی از 2 جنبه اقتصادی و زیست محیطی می باشد. اقتصادی: معرفی EMS مطابق با استاندارد ایزو 50001 باعث کاهش هزینه های انرژی ، بهبود بهره وری انرژی و در نهایت افزایش رقابت می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، نوسانات قیمت انرژی تاثیر خیلی کمی در کاهش مصرف انرژی دارد.محیط زیست: استاندارد ایزو 50001 در اصل برای کاهش آسیب های وارد شده از سمت انرژی به زیست محیط می باشد. این استاندارد کمک میکند تا انتشار مواد محرک محیط زیست و کاهش بهره برداری از منابع طبیعی کاهش یابد.استاندارد ایزو 50001 با سایر استانداردهای زیست محیطی و کیفیتی مانند EN 16001 یا ISO 14001 سازگار است. تفاوت این استاندارد با موارد ذکر شده در این است که استاندارد 50001 فقط مربوط به عملکرد انرژی میباشد درحالیکه استاندارد ایزو 14001 اهداف کلی و تاثیر گزار در عملکرد زیست محیط را بررسی مینماید.

ادامه مطلب
اخذ گواهینامه ایزو 45001

ISO 45001 چیست؟ایزو 45001: 2018 با OHSAS 18001 به عنوان یکی از استانداردهای بین المللی ایزو برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای استایزو 45001: 2018 نه تنها OHSAS 18001 را تکمیل می کند، بلکه ادغام با سایر سیستم های مدیریتی را ساده تر از همیشه انجام می دهد. و به طور مستقیم با نسخه های اصلاح شده استانداردهای ایزو 9001 و ایزو 14001 هماهنگ استآیا گواهینامه ایزو 45001 برای کسب و کار من مناسب است؟اگر شما دارای گواهینامه ایزو OHSAS 18001 هستید، لازم است که برای دریافت گواهینامه معتبر ایزو 45001 اقدام کنید. دوره مهاجرت از گواهینامه ایزو 18001 به ایزو 45001 سه ساله است، بنابراین هنوز زمان لازم برای برنامه ریزی حرکت شما به استاندارد ISO 45001 وجود دارد.گواهینامه ایزو 45001 برای شما مفید است اگر شما و سازمان شما تعهدی در مدیریت ایمنی کارگران و اشخاص داشته باشد. چه سازمان هایی نیاز به اخذ ایزو 45001 دارند ؟· یک سازمان با ساختار مدیریتی واضح و مسئولیتی مشخص· سازمان دارای اهداف تعریف شده برای بهبود، با نتایج قابل اندازه گیری· یک سازمان دارای یک رویکرد ساختاری برای ارزیابی و کاهش خطرمزایای اخذ گواهینامه ایزو 45001 چیست؟· کاهش هزینه های عملیاتی به دلیل کاهش حوادث و بیماری و هزینه های حقوقی و جبران خسارت· افزایش سلامت و اموال کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان · برابری قانونی و درک چگونگی الزامات قانونی · بهبود مدیریت ریسک. شناسایی حوادث احتمالی و اجرای کنترل و اقدامات برای حفظ خطر تا آنجا که ممکن است.· رضایت مشتری با توجه به نیازهای مشتری به طور مداوم · افزایش سودرسانی کسب و کار تعاریف و اصطلاحات ایزو 45001در ایزو 45001 اصطلاحات خاصی برای توضیح تعریف شده است، از جمله «خطر»، «کارگر»، «محل کار» و «شناسایی خطرات».تعریف جهانی از اصطلاح «خطر» در استاندارد ISO 45001 روشن است.. اصطلاح "شناسایی خطرات" تحت عنوان "شناسایی ریسک" و "کنترل ریسک" تحت پوشش قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که همه خطرات بالقوه قابل اجرا برای همه صنایع و بخش ها شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرد.در تعریف اصطلاح کارگر و محدودیت های مختلف قانونی در این اصطلاح در کشورهای مختلف اختلاف وجود دارد - در زمینه ISO 45001، "کارگر" به عنوان شخص انجام دهنده کار یا فعالیت های مربوط به کار که تحت کنترل سازمان باشد.محل کار نیز در حال حاضر به عنوان مکان تحت کنترل سازمان جهت انجام امور کاری در نظر گرفته می شود. در استاندارد ایزو 45001 شکست هادر حوزه مدیریت بهداشت و ایمنی، عملکرد و بررسی سیاست ها و اهداف باید به طور منظم تحت نظارت قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت ها و مزایای کسب و کار براساس آن صورت می گیرد.

ادامه مطلب
استاندارد ایزو 16949

در خودروهای سبک استفاده از قطعات پلاستیکی برای کاهش مصرف سوخت بسیار رایج است. از کف پوش ها تا بسیاری از قطعات بدنه و موتور پلاستیکی هستند. در این بخش ها استانداردها بسیار حیاتی هستند و برای شرکت ها و سازمان ها مزیت رقابتی به همراه خواهند داشت. استاندارد ایزو 16949 تمرکز بسیار زیادی بر کاهش ضایعات مخصوصا ضایعات مخرب به محیط زیست (پلاستیک ها) دارد.ایزو 16949:2009- سیستم مدیریت کیفیت برای تولید خودرو چیست ؟استاندارد بین المللی ISO / TS16949: 2009 مشخصات فنی است که الزامات تعریف شده خودرو را به ایزو 9001 (مدیریت کیفیت) اضافه می کند، تمرکز این استاندارد بیشتر بر پیشگیری از نقص و کاهش ضایعات است.با استفاده از ایزو 9001 به عنوان پایه، استاندارد ایزو 16949: 2009 بررسی اثربخشی و کارآیی فرایندهای در بخش عرضه خودرو، از جمله شایستگی و آگاهی کارکنان، طراحی و توسعه، و همچنین ارائه خدمات است.(IATF) الزامات طراحی شده توسط نیروی کار بین المللی خودرو ، با همکاری سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، رویکرد جدید مبتنی بر فرآیند ارائه داده است که ، هماهنگی در سراسر کل زنجیره تامین خودرو را برای همه مراحل شامل تولید، نصب و تعمیر و نگهداری خودرو تضمین می کنداستاندارد ایزو 16949: 2009 از مدل موفقیت آمیز طرح Plan-Do-Check-Act که شامل سیستم های موجود و ایجاد رضایت مشتری و برنامه های بهبود مستمر است، پیروی می کند. کیفیت و پیگیری بهبود مستمر در بازار جهانی خودرو در حال حاضر ضروری استشرکت ها در بازار رقابتی تلاش خواهند کرد تا حداکثر بهره وری فرآیند را برای به حداقل رساندن هزینه ها، حذف ضایعات و بهبود مداوم انجام می دهنداخذ گواهینامه ایزو ISO / TS16949: 2009 به تولید کننده قطعات پلاستیکی کمک می کند تا ضایعات و زباله ها را کاهش دهد و سازگاری را نشان دهد. این استاندارد توسط تولید کنندگان بزرگ خودرو پشتیبانی می شود و براساس سیستم های موجود و بهترین سیستم های تامین کنندگان ساخته شده استاین استاندارد بین المللی شناخته شده موجب صرفه جویی در زمان شده و باعث کاهش ارزیابی های متعدد، ارتقاء آگاهی و آموزش کارمندان و به حداقل رساندن ضایعات می شود.ادغام ایزو 16949: 2009 با استانداردهای دیگر بر اساس ISO 9001 است ، در صورت پیاده سازی ایزو 9001 دستیابی به ایزو 16949 آسانتر می گردد.

ادامه مطلب
استاندارد HACCP

استاندارد HACCP استانداری است در زمینه بررسی و ارزیابی ایمنی مواد غذایی که ابتدا در سال 1960 توسط یک گروه از متخصصان ایمنی مواد غذایی ارائه گردید.استاندارد HACCP تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی را در چرخه تولید مواد غذایی مورد بررسی قرار میدهد و هفت اصل کلیدی در ایمنی مواد غذایی را مشخص می نماید:1. اصل اول : تجزیه و تحلیل خطر2. اصل دوم: کنترل نقاط بحرانی3. اصل سوم: محدودیت های انتقادی4. اصل چهارم: مانیتورینگ کنترل بحرانی5. اصل پنجم: اقدامات اصلاحی6. اصل ششم: بررسی روشها 7. اصل هفتم : نگهداری سوابقاستاندارد HACCP را می توان در تمامی فرایندها و مراحل تولید زنجیره تامین مواد غذایی اعمال کرد. این مراحل شامل تولید، تهیه، بسته بندی و توزیع است.استاندارد HACCP به عنوان یک عملکرد جدید در صنعت ایمنی مواد غذایی است و بعنوان سیستمی پیشگیرانه شناخته می شود. HACCP تمرکز بر خطرات احتمالی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دارد بدین دلیل که خطرات نامبرده میتوانند در طول فرآیند تولید مواد غذایی اتفاق بیفتند و محصول نهایی را نا امن سازند. از اهداف اساسی استاندارد ایزو HACCP این است که هر گونه خطرات احتمالی را جهت طراحی اقدامات کنترل کننده کشف نماید. هدف استاندارد HACCP این است که تمامی اقدامات را کنترل و خطر ابتلا به خطرات را کاهش می دهد.اصول هتگانه استاندادرد HACCP چیست؟اصول هفتگانه استاندارد HACCP در استاندارد بین المللی ISO 22000:2005 وارد شده و در بسیاری از برنامه های ایمنی مواد غذایی در سراسر جهان نیز اجرایی می شوند.اصول استاندارد HACCP برای کسب و کارهایی است که در تمامی زمینه های تهیه و تولید مواد غذایی فعالیت دارند. از آنجائیکه هر کسب و کار غذایی با دیگری متفاوت است به همان دلیل هر یک از فرآیندهای بهداشت و ایمنی غذایی نیز در چرخه تولید با دیگری تفاوت های فاحشی دارند و به همین دلیل است که تمامی تولید کنندگان مواد غذایی در چرخه تولید خود اصول HACCP را به عنوان یک الگوی واحد طراحی شده مد نظر میگیرند.استاندارد HACCP از بخشهای مختلفی تشکیل شده که هر کدام را به اختصار شرح میدهیم:1. تجزیه و تحلیل خطر: منظور از مرحله تجزیه و تحلیل خطر، شناسایی خطرات بالقوه در چرخه تولید مواد غذایی است به طوریکه در هر مرحله از زنجیره تامین مواد غذایی این خطرات قابل رخ دادن باشند. پس از شناسایی خطرات، وارد مرحله جلوگیری، از بین بردن و یا مدیریت این خطرات شده و راههای جلوگیری از آنها را طراحی و اجرایی می نمائیم. یک خطر در مرحله ایمنی مواد غذایی میبایست ابتدا شناسایی و سپس کنترل شود. کلیه خطرات در زنجیره مواد غذایی به سه دسته خطرات فیزیکی، خطرات بیولوژیکی و خطرات شیمیایی تقسیم بندی میشوند.2. کنترل نقاط بحرانی : یک نقطه کنترل بحرانی یا CCPیک گام، نقطه و یا روشی است که در طی چرخه تولید مواد غذایی برای کنترل خطرات احتمالی اتفاق می افتد. یک CCP می تواند مانیتور شخصی را نیز کنترل کند. به عنوان مثال، تعداد دفعاتی که ضایعات در هر هفته پاک و ضد عفونی می شوند را بررسی می نماید. نتیجه استفاده از CCP جلوگیری، از بین بردن یاکاهش میزان خطرات در چرخه تولید و رسیدن به یک سطح ایمن و قابل قبول می باشد. 3. محدودیت های انتقادی: در این مرحله شناسایی محدودیت های حداقل و حداکثر هر CCP بطور جداگانه صورت می پذیرد. این محدودیت ها به گونه ای تنظیم شده اند که هر خطر به منظور رفع، پیشگیری و یا مدیریت خطرات ایمنی غذا مدیریت شوند. یک حد بحرانی سطح پذیرش یا عدم پذیرش یک CCP را نشان می دهد. 4. نظارت انتقادی کنترل : نظارت بر هر CCP به اندازه ای ضروری است تا اطمینان حاصل شود که خطرات فراتر از حد مجاز تعیین شده نباشند. راه های نظارت بر CCP ها متفاوت خواهند بود ولی با این حال، برخی از راهها نیز مشترک می باشند. مثلا با استفاده از دماسنج هر روز دمای یک یخچال یا فریزر را بررسی می نمایند. در بسیاری از موارد، قوانین ایمنی مواد غذایی بیان می کند که نظارت بر تمام خطرات بالقوه میبایست بطور مستمر انجام پذیرد تا اطمینان حاصل شود که از حد مجاز آنها فراتر نرفته باشد.5. اقدام اصلاحی : زمانی اقدامات اصلاحی انجام میشود که خطرات بیش از حد مجاز باشند. در این مرحله میبایست قوانینی پیش بینی شوند تا در صورتیکه خطراتی بیش از حد مجاز رویت شد اقدامات اصلاحی به سرعت اجرایی شوند. یک نمونه از قوانین اصلاحی "قانون 2 - 4 ساعت" است. طبق این قاعده، هر غذایی که در ناحیه خطر بیش از 4 ساعت باقی بماند، میبایست از بین برود. در این مثال، از بین بردن غذا، بعنوان اقدام اصلاحی در نظر گرفته می شود.6. روش ها : روش هایی باید در نظر گرفته شود که تمام مشاغل در کل زنجیره تامین مواد غذایی خود با موفقیت به تولید یک محصول برای خوراک انسان دست یابند. اصول HACCP بگونه ای طراحی شده اند تا بتوانند در هر فرایند تولید مواد غذایی و با هر کسب و کار فردی اعمال شوند. این مسئولیت استاندارد HACCP است تا اطمینان حاصل شود که با رعایت اصول این استاندارد را با هر جنبه ضروری کسب و کار خود سازگار کرده و اعمال کرده اند.7. نگهداری سوابق : اصول HACCP حاکی از آن است که سوابق جامع میبایست حفظ شود. بسته به کسب و کار شما، اغلب این پرونده ها در یک پرونده با نام "طرح ایمنی مواد غذایی" با هم نگهداری می شوند. برخی از نمونه پرونده هایی که ممکن است در نگهداری کسب و کار شما مورد نیاز باشند عبارتند از:- بررسی نمودارهای درجه حرارت - بررسی متمایز کردن قوانین و برنامه ها در هر مرحله از چرخه تولید- بررسی مدارک کارکنان مربوط به هر بخش از چرخه تولید- بررسی مدارک کنترل آفاتدر نهایت با استناد به یک قانون مربوط به کسب و کار، ممکن است لازم باشد که جهت اخذ گواهینامه ایزو HACCP این پرونده ها را به اداره مواد غذایی جهت بازرسی ارسال نمایند

ادامه مطلب
استاندارد ایزو 26000

ایزو 26000 استاندارد بین المللی است که برای کمک به سازمان های رفع مسئولیت های اجتماعی که مربوط به مأموریت و دیدگاه آنها می باشد، توسعه یافته است که عملیات و فرایندها؛ مشتریان، کارکنان، جوامع و سایر سهامداران؛ و اثرات زیست محیطی را ارزیابی می کند . استاندارد ایزو 26000 در مورد مسائل ذیل راهنمایی می کند : · هفت اصل اساسی مسئولیت اجتماعی: پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان، احترام به حاکمیت قانون، احترام به قوانین بین المللی و احترام به حقوق بشر است.· شناخت مسئولیت اجتماعی و مشارکت ذینفعان وظیف اصلی این استاندارد است.· هفت موضوع اصلی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی: حکومت سازمانی، حقوق بشر، شیوه های کار، محیط زیست، شیوه های عملی عادلانه، مسائل مربوط به مصرف کنندگان و مشارکت و توسعه جامعه· علاوه بر ارائه تعاریف و اطلاعات برای کمک به سازمانها در درک و رسیدگی به مسئولیت اجتماعی، استاندارد 26000 بر اهمیت نتایج و بهبود عملکرد در مسئولیت اجتماعی تأکید دارد.چه کسی از ایزو 26000 استفاده می کند؟سازمانها در بخش خصوصی، عمومی و غیر انتفاعی ، چه کوچک و چه بزرگ، و چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، از ISO 26000 استفاده می کنند. همه موضوعات اصلی به نوعی به هر نوع سازمان مرتبط هستند. حقایق ایزو 26000· بیشتر برای راهنمایی سازمانهاست، نه برای صدور گواهینامه· اسناد جامع مسئولیت های اجتماعی شامل موضوعات اصلی و مسائل مربوط به آن را به افراد ارائه می دهد· منتشر شده در سال 2010 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)، یک سازمان تخصصی بین المللی استاندارد سازی متشکل از سازمان های استاندارد ملی بیش از 160 کشور· نوشته شده توسط یک گروه چند جانبه منحصر به فرد به نمایندگی از دولت ها؛ سازمان های غیر دولتی (سازمان های غیر دولتی)؛ صنعت؛ گروه های مصرف کننده، مشاوره و سایر سازمان های سراسر جهانمزایای اخذ گواهینامه ایزو 26000 شامل موارد زیر است:· به سازمان ها در رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی خود با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و حقوقی و شرایط توسعه اقتصادی کمک می کند· ارائه راهنمایی عملی در ارتباط با ایجاد مسئولیت اجتماعی عملیاتی· با شناسایی و مشارکت با ذینفعان مسئولیت اجتماعی را شفاف می کند· بهبود عملکرد· افزایش اعتماد به نفس و رضایت در سازمان در میان مشتریان و سایر سهامداران· دستیابی به انطباق با اسناد موجود، معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها و استانداردهای موجود ISO· اصطلاحات رایج در زمینه مسئولیت اجتماعی را ارتقا می دهد· افزایش آگاهی از مسئولیت اجتماعی

ادامه مطلب
استاندارد ایزو 10002

با استاندارد ایزو 10002 مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان به طور موثر صورت می پذیرد و شانس بیشتری برای برآورده کردن انتظارات آنها میتوان داشت. همچنین به سازمان این امکان را میدهد تا بتواند شکایات مشتریان را شناسایی و در سریعترین زمان ممکن آنها را به رضایت تبدیل نمایند. گاهی مواقع شکایات مشتریان به عنوان فرصتی برای بهبود عملکرد سازمان می باشد و میتوان از آنها بعنوان فرصتهای طلایی جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده کرد. استاندارد ایزو 10002 می تواند به سازمان شما در دستیابی هر چه بهتر رونق بخشی به ماهیت کسب و کارتان کمک نماید. سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان یک ضرورت اساسی و ضروری برای هر کسب و کاری است به ویژه کسب و کارهایی که می خواهند موفقیتی مستمر داشته باشند و در بازار کسب و کار باقی بمانند.ایزو 10002 استانداردی است که با رسیدگی به شکایات مشتریان، منجر به رسیدن به رضایت مشتریان می شود. با اجرایی نمودن این استاندارد مشتریان عملکرد سازمان شما را هر چه بیشتر به خواسته های خود نزدیک می بینند و از طرفی عملکرد سازمان شما نسبت به رقبایتان راحت تر و اصولی تر خواهد بود. با استاندارد ایزو 10002 دستورالعمل هایی را که برای ایجاد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان خود در سازمانتان نیاز دارید در اختیار شما قرار می گیرد و به شما کمک می کند تا شکایات، علت آنها و نحوه برطرف کردن آنها را شناسایی، بررسی و نهایتا رفع نمائید. ایزو 10002 به سازمان شما این امکان را می دهد تا زمینه های مختلف کسب و کار خود را شناسایی کنید و بتوانید مسایلی را که باعث ایجاد شکایت در مشتریانتان میشود را شناسایی و بهبود بخشید و در نهایت حذف تمامی موارد مشکل زا را بطور کل حذف بفرمائید. با ایزو 10002 شما میتوانید استانداردهای سازمان خود را کنترل و فرایندهای خود را مدیریت نمائید و با این روند در نتیجه به رفع شکایات مشتریان خود دست یابید. با برطرف نمودن شکایات مشتریان خود میتوانید این اطمینان را حاصل کنید که مشتریانتان از خدمات شما رضایت کامل را دارند.مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10002 یا همان مدیریت شکایت مشتری چیست؟· دستیابی به اصول عملیاتی مناسب جهت شناسایی روند و علل ایجاد شکایات در مشتریان· ایجاد یک رویکرد متمرکز بر شناسایی شکایات مشتریان و حل بهتر و بیشتر این شکایات· آموزش کلیه کارکنان سازمان شما در زمینه ارائه خدمات بهتر به مشتریان· ادغام ایزو 10002 با ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) در جهت بهبود بهره وری سازمان· مانیتور کردن و تداوم بخشیدن به بهبود فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان دلایل اجرایی نمودن ایزو 10002 (مدیریت شکایات مشتری) در سازماناز آنجائیکه دلایل زیادی برای معرفی و اجرای سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان وجود داشت به همین دلیل استاندارد 10002 برای اولین بار در سال 1999 (BS 860) ایجاد شد. از استاندارد ایزو 10002 میتوان در راستای آموزش کلیه پرسنل خود و تبدیل نمودن تمامی آنها به متخصصینی برای رسیدگی به شکایات مشتریان استفاده کرد.با استاندارد ایزو 10002 میتوان :1. تعهد و حمایت از مدیریت ارشد را در سازمان خود دریافت کنید.2. کلیه کسب و کارتان را با ارتباطات داخلی مناسب و خوب بین کارمندان و مشتریانتان پیش ببرید..3. مقایسه فرآیندهای مدیریت موجود در سازمانتان با نیازهای مربوط به پیاده سازی استاندارد ایزو 10002 4. دریافت بازخورد مناسب مشتریانتان درباره مدیریت رسیدگی به شکایات فعلی آنها.5. برای رسیدن به بهترین نتایج در سیستم کاری خود، یک تیم پیاده سازی استاندارد ایزو 10002 در سازمانتان ایجاد کنید.6. نقش ها، مسئولیت ها و زمان بندی رسیدگی به امور مختلف در سازمان خود را مشخص و به اشتراک بگذارید.7. اصول سیستم مدیریت ایزو 10002 را به کسب و کار خود متصل کنید.8. مشارکت کارکنان را با آموزش این استاندارد و ایجاد انگیزه در آنها تقویت بخشید.9. به کلیه کارکنان خود برای درک بهتر و استفاده بهینه از سیستم مدیریت ایزو 10002 آموزش های لازم را بدهید.10. به طور منظم و مستمر سیستم ایزو 10002 سازمان خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید این استاندارد در سازمان شما موثر بوده و استفاده مداوم از آن برای سازمان شما نتایج مثمر ثمری را به همراه دارد.

ادامه مطلب
استاندارد ایزو 17025

ایزو 17025 معادل ایزو 9001 برای آزمایشگاه و کالیبراسیون استاین استاندارد در هر سازمانی که بخواهد به مشتریان از صحت و درستی خود اطمینان دهد کاربرد دارد و اعمال میشودرشد استفاده از سیستم های کیفیت به طور کلی نیاز به اطمینان از آزمایشگاه ها را افزایش داده است که آیا آزمایشگاه هایی که بخشی از سازمان های بزرگتر را تشکیل می دهندیا ارائه خدمات دیگری دارند می تواند به سیستم کیفیت عمل کنند که سازگار با ایزو 9001 و همچنین با ایزو 17025 باشند.استاندارد ایزوISO 17025 چیست؟ایزو 17025 استاندارد تست می باشد و مورد کاربرد آزمایشگاه های کالیبراسیون شناخته و در نظر گرفته شده است. تمام اندازه گیری ها و تصمیمات باید بر اساس اندازه گیری دقیق، قابل تکرار، قابل سنجش، مقرون به صرفه، به موقع و قابل اعتماد، باشد. مشتریان باید اطمینان حاصل کنند که تمام داده ها و نظرات که بر آنها تکیه می کنند، می توانند از طریق یک زنجیره بدون وقفه داده ها براساس استاندارد ISO 17025 ردیابی شوند.بررسی ایزو 17025ایزو 17025 یکی از محبوب ترین استانداردهای کیفیت برای تمامی آزمایشگاه ها است . در سال 1891 کلوین فیزیکدان انگلیسی نوشت: "وقتی بتوانید چیزی را که در مورد آن صحبت می کنید اندازه گیری کنید و آن را به صورت اعداد بیان کنید،پس میتوانید ادعا کنید که در مورد آن موضوع چیزی می دانیداین نظریه ذکر شده به این معنی است که اگر شما با هر روشی موفق به اندازه گیری نتایج آنچه که انجام داده اید نمیشوید، به این معنی است که شما نتوانسته اید واقعیت کاری را که انجام داده اید را درک کنید و دقیقا به همین دلیل است که سازمان هایی که قادر به بررسی فرایندها، محصولات یا مواد اولیه خود نیستند قادر به مدیریت کامل و همه جانبه کسب و کار خود نیستند.دیگر استانداردهای مدیریت کیفیتی مانند ISO 9001، TS-16949، شش سیگما و غیره نیز به اندازه گیری ها، مقایسه ها و توصیه های مبتنی بر استانداردهای بین المللی بستگی دارند.استاندارد ایزو 17025 تمام جنبه هایی را که آزمایشگاه ها انجام می دهند از جمله اینکه چه کسی، چه چیزی، چه زمانی،کجا، چگونه، چه مقدار و همچنین،میزان آزمایشها،نحوه صدور گواهینامه ایزو 17025، توصیه های این استاندارد، و گزارش گیری آزمایشگاهها را کنترل می کند.از این رو، سازمان هایی که قادر به ردیابی فرایندها، محصولات یا مواد خام آنها نیستند، قادر به مدیریت کامل کسب و کار خود نیستند.عوامل موفقیت ایزو 17025 تحقيق در مورد اینکه یک پیاده سازی ایزو 17025 چگونه موفق انجام میشود: 9 عامل مهم موفقیت را نشان داده است. موارد زیر به ترتیب اولویت هستند:· مدیریت رهبری بالا و تعهد کاری· طرح پیاده سازی ساده و جامع· آموزش و حمایت از همه کسانی که در پروژه پیاده سازی دخالت دارند یا تحت تاثیر قرار گرفته اند· موفقیت های اولیه که به وضوح ثابت می کند که ISO 17025 به مشتریان، تامین کنندگان، مدیریت و به ویژه کارگران کمک خواهد کرد· منابع مناسب و زمان برای دستیابی به همه چیزهایی که باید انجام شود· ارتباطات سریع و موثر، بازخورد و شناخت در مورد تلاش های انجام شده، نتایج حاصل شده و کارهایی که باید انجام شود· ممیزی, آموزش، و کمک فوری برای رسیدن به انطباق مناسب با حداقل الزامات.· اصلاحات نهایی و سپس ممیزی رسمی توسط · ارزیابی مستمر، بهبود و ثبت مجدد سیستم ها.چگونه QAL می تواند به شما در اجرای ISO 17025 کمک کند؟· آموزش اجرایی برای ISO 17025· برنامه ریزی پروژه و مدیریت پروژه· آموزش کارکنان· قالب های عمومی برای خط مشی ها، روش ها، نقشه های فرایند و سیستم های مستند سازی· تجزیه و تحلیل آماری داده ها از سیستم اندازه گیری· مدل های کالیبراسیون· کالیبراسیون بین آزمایشگاهی· کاهش حساسیت سیستم اندازه گیری · توسعه تست های سفارشی و معیارهای اندازه گیری.· فرایند ممیزی· ارزیابی کاهش خطا و اجرا و پیاده سازی برنامه· بررسی های مدیریتی برای حسابدهی، کاهش هزینه ها و تایید (شخص ثالث(

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 29001

ایزو 29001 گواهینامه مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیصنعت نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهم ترین خطرات فاجعه بار برای طبیعت است. اگر مایعات و گازهای خطرناک به درستی مدیریت نشوند، می توانند آسیب جدی به محیط زیست و مردم وارد کنند. بحث محیط زیست یک بحث جهانی است که باید عموم کشورها دارای یک سیستم یک پارچه و عملیاتی برای جلوگیری از آسیب به طبیعت و مردم داشته باشند. ایزو 29001 استانداردی است که می تواند دولت ها و بخش های خصوصی را برای رسیدن به این سیستم یک پارچه همراهی کند, علاوه بر این الزامات این استاندارد کمکم شایانی برای داشتن کسب و کار بهتر در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به سازمانها میکند.وجود سطح بالایی از یکپارچگی عملیاتی برای این صنعت حیاتی است که می تواند به طور ایمن عملیات را حفظ و اجرا کنداستاندارد 29001 چیست؟استانداردهای مدیریت کیفیت مربوط به نفت ، صنعت گاز و پتروشیمی است . ایزو 29001 می تواند به عنوان یک گواهینامه مستقل عمل کند یا با استاندارد ISO 9001، گواهینامه مدیریت کیفیت عمومی تلفیق شود. الزامات ایزو 29001 کنترل فرایندها / روش های مستند سازی ، آموزش پرسنل و دیگر فعالیت های کلیدی شرکت های حوزه نفت, گاز و پتروشیمی راپوشش می دهد. این استاندارد همچنین شامل الزامات برای بخش های منحصر به فرد مانند طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول نیز می باشند.

ادامه مطلب
گواهینامه SFBB

مدیریت ایمنی مواد غذایی برای کسب و کارهای کوچک SFBBتمام مشاغل مرتبط با صنایع غذایی باید یک سیستم مدیریت ایمنی غذا نوشته شده بر مبنای اصول HACCP (تجزیه و تحلیل خطرات نقاط کنترل بحرانی) داشته باشندمستندات و سوابق HACCP توضیح می دهد که چگونه غذاهای سالم تولید کنید.نوع سیستم مورد نیاز به اندازه و نوع کسب و کار بستگی داردبسیاری از کسب و کارهای کوچک فقط به سوابق بسیار ساده نیاز دارندعلاوه بر این، بسیاری از سازمان ها با اندازه متوسط یا بزرگ هستند که مستندات مخصوص به سازمانشان در محل سازمان برایشان تنظیم میشودیک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به نام غذای سالم تر، کسب و کار بهتر (SFBB ) برای کمک به کسب و کارهای کوچک مانند رستوران ها،کافه ها ، فست فودها، با مقررات خاص توسعه یافته است.و فست فودها مطابق با مقررات است.غذای سالم تر، تجارت بهتر- برای خرده فروشان طراحی شده است تا به کسب و کارهای خرده فروش مواد غذایی مانند فروشگاه های مواد غذایی و اغذیه فروشان کمک کنداین استاندارد برای برخی خرده فروشان مانند قصابان، ماهیگیران یا نانوایی ها مناسب نیست.SFBB راهنمایی است که تامین کنندگان غذا و کارکنان در مشاغل کوچک مانند مراکز تهیه غذا و آشپزخانه های کوچک که ملزم رعایت و مراقبت های بیشتر است را پوشش می دهد. این استاندارد برای استفاده در خانه های سالمندان مناسب نیستSFBB برای غذاهای مختلفی که در دسترس است طراحی شده است برای غذاهای مختلف مانند: چینی یا هند / پاکستان / بنگلادش / سریلانکااستاندارد SFBB به مهدکودک ها به ویژه برای کودکستان ها مشاوره ساده و مستقیم در مورد ایمنی مواد غذایی از جمله اطلاعات در مورد تغذیه کودکان و غیره میدهد. همچنین شما می توانید روش های خود را بر مبنای اصول HACCP توسعه دهید یا از راهنمای صنایع غذایی که توسط اداره استاندارد مواد غذایی شناخته شده است، استفاده کنید.

ادامه مطلب
استاندارد ایزو 10668

استاندارد ایزو 10668: ایزو برندمقدمه ای بر ایزو 10668 بیان می کند که: "ایزو 10668 بعنوان دارایی های نامشهود به رسمیت شناخته شده است. این استاندارد دارای مواردی بسیار ارزشمند ولی با حداقل درک شهودی می باشند”از جمله دارایی های ارزشمند ولی بصورت نامشهود میتوان به مارک ها (برندها) اشاره کرد که هدف از استاندارد ایزو 10668 ارزش گذاری همین مارک ها (برندها) است.روشهای پیوسته و قابل اعتماد برای ارزیابی نام تجاری الزاماتی هستند که در استاندارد ایزو 10668 به آنها اشاره شده است.در ادامه راهنمایی هایی برای هر یک از مراحل ارزیابی استاندارد 10668 ارائه داده می شود.1- مرحله ارزیابی نام تجاری :- تعریف نام تجاری ارزشمند است- تعریف اهداف ارزیابی این استاندارد ایزو- شناسایی فرضیه های ارزشگذاری نام تجاری- انتخاب روشهای مناسب ارزیابی نام تجاری- بررسی فرضیه های ارزیابی و تحلیل نام تجاری- ارائه محتویات مربوط به گزارش ارزیابیتعریف نام تجاری (برند یا مارک ) ارزش گذاری شده به شرح ذیل می باشد: اصطلاح " نام تجاری" در استاندارد ایزو 10668 به عنوان یک معیار مهم در بازاریابی تعریف شده است.نام تجاری دارایی است که ممکن است شامل اسامی، اصطلاحات و لوگوهایی باشند که برای شناسایی یک سازمان یا مجموعه یا یک محصول در نظر گرفته شده اند. ایزو 10668 با ایجاد راهی جدید ، تصاویر و ارتباطاتی متمایز در ذهن برند را ارزشگذاری می نماید. توقع تمامی ذینفعان از ایزو 10668 و ارزشگذاری برندشان ایجاد مزایای تمایز در ذهن مشتریان و مدیران می باشد . آنها معتقدند که با ایجاد یک برند مناسب مزایای اقتصادی زیادی برای مالک یا مالکین به همراه فراهم می شود. در استاندارد 10668 می بایست حقوق قانونی خاص هر برندی شناسایی و به وضوح می بایست مشخص شوند.2- هدف از ارزشگذاری ها ارزیابی برند می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از اهداف انجام شود. برنامه‌ریزی استراتژیک, گزارش مالی, حل اختلاف مهم است که این گزارش هدف ارزش‌گذاری و مخاطبین را بیان کند. هدف از ارزش‌گذاری می‌تواند بر فرض ارزش و دامنه گزارش تاثیر بگذارد. 3- پیش‌فرض مجموعه ارزش‌ها: ارزش در چشم بیننده مهم است, بنابراین تعیین اینکه آیا یک دارایی باید از دیدگاه یک خریدار معمولی (ارزش بازار), یک خریدار خاص(ارزش سرمایه‌گذاری ) ارزش داشته باشد, ضروری است. در اکثر موقعیت‌های تجاری ارزش بازار فرضیه مناسب است. 4- انتخاب روش ارزش‌گذاری:استاندارد ایزو 10668 فرصت انتخاب از دامنه رویکردها و روش‌های ارزش‌گذاری را فراهم می‌کند. سه رویکرد ارزش‌گذاری وجود دارد: رویکرد درآمد, رویکرد بازار و رویکرد هزینه. در هر رویکرد چندین روش ممکن وجود دارد. لازم است تجربه گسترده‌ای از روش‌های ارزش‌گذاری موجود داشته باشیم. هدف از ارزش‌گذاری, ویژگی‌های برند و بازار, و در دسترس بودن داده‌ها بر انتخاب مناسب‌ترین روش برای ارزیابی خاص تاثیر خواهد گذاشت.5- فرضیات و تحلیلالزامات عمومی استاندارد مشخص می‌کند که یک ارزیابی باید موارد زیر را در بر بگیرد:· استفاده از داده‌های معتبر و داده‌های کافی؛· حساب پارامترهای مالی، رفتاری و حقوقی را در نظر بگیرید؛· براساس فرضیات و نتایجی استوار باشند که هدفمند و قابل‌اعتماد هستند.علاوه بر این، ارزیابی برند نیازمند مجموعه‌ای از ورودی‌های خاص است.۶ - گزارش Valuationایزو 10668 فهرستی از چهارده مورد را ارایه می‌دهد که باید در هر گزارش ارزیابی، علاوه بر شش مرحله نشان‌داده‌شده در صفحه قبل، شامل موارد زیر نیز باشد:· موقعیت و وضعیت ارزیابی کننده؛· مخاطبانی که به این گزارش توجه دارند؛· تاریخ گزارش و تاریخی که برند ارزشمند است؛· منابع داده استفاده شده.· محدودیت های محدوده ارزیابی.

ادامه مطلب
استاندارد BRC

در سال 1998، کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا (BRC)، استاندارد غذایی BRC را برای ارزیابی تولید کنندگان و خرده فروشان محصولات غذایی خود نام برد.استاندارد BRC متمرکز بر بهداشت و ایمنی و کیفیت محصولات غذایی در زمینه تولید و تامین و فراوری مواد غذایی است.الزامات اصلی این استاندارد پذیرش HACCP، سیستم مدیریت کیفیت مستند شده و کنترل استانداردهای محیط زیست است.در مدت زمانی کوتاه، این استاندارد برای سازمان های دیگر در سراسر دنیا ارزشمند شد. هنوز هم،استاندارد BRC به عنوان معیاری برای بهترین عملکرد در صنایع غذایی در نظر گرفته شده می شود. این استاندارد فقط برای ارزیابی تامین کنندگان و خرده فروشان استفاده نمی شود، بلکه به عنوان یک چارچوب مفید برای کلیه سازمانهای مرتبط با صنایع غذایی هستند استفاده می شود.این استاندارد به عنوان ستونی برای تامین کنندگان و صاحبان برند های غذایی طراحی شده است. این استاندارد همزمان مسائل کیفی سازمان مورد نظر و محصول را در بر می گیردمزایای استاندارد BRC :• ایجاد اطمینان از کیفیت و بهداشت محصول در مشتریان• استاندارد BRC در بر گیرنده الزامات GMP و HACCP است• افزایش رضایت مشتریانممیزی BRC می تواند با حساب IFS ترکیب شودشرکت های صادر کننده گواهینامه BRC قادر به ارائه یک سرویس موثر از طریق یک ممیزی مشترک با استفاده از یک چک لیست تلفیقی استمیتوان یک ممیزی واحد را برای چندین استاندارد صنایع غذایی در نظر گرفت که این امر موجب کاهش زمان ممیزی و هزینه ممیزی می شود.از طریق گواهینامه BRC / IFS شما از عدم انطباقها در یک جهت هماهنگ مطلع می شود و اقدام به رفع انها خواهید کرد.

ادامه مطلب
گواهینامه حلال

گواهینامه حلال چیست؟صدور گواهینامه حلال به رسمیت شناختن محصولات تحت قوانین اسلامی است. این محصولات در نتیجه قابل خوردن، قابل آشامیدن و یا قابل مصرف توسط مسلمانان هستند.چرا صدور گواهینامه حلال مهم است؟· ۱.۹ میلیارد مسلمان در سراسر ۱۱۲ کشور، وجود دارند که بازار گسترده ای را برای فروش محصولات ایجاد می کند· افزایش تقاضا برای محصولات تایید شده حلال وجود دارد.· جمعیت بومی مسلمانان در خاور میانه، آفریقای جنوبی، آفریقای جنوبی، جنوب و جنوب آسیا، اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین یک زنجیره سودمند برای بازار مواد غذایی حلال است.· امروزه، دو بازار بزرگ برای محصولات حلال جنوب شرقی آسیا و خاور میانه وجود دارد. در این مناطق با بیش از ۴۰۰ میلیون مصرف‌کننده مسلمان وجود دارد.· مسلمانان تنها غذای حلال را می‌خورند، با این حال، غیرمسلمانان می‌توانند غذای حلال را بخورند.· یک گواهی حلال تضمینی است که محصولات مطابق با الزامات رژیم غذایی یا سبک زندگی اسلامی باشند.· گواهینامه حلال به طور قابل‌توجهی کیفیت محصولات شما را افزایش می‌دهد.· اگر شما صادرات و یا برنامه‌ریزی برای صادرات به کشورهای دارای اکثریت مسلمان را دارید، این گواهی حلال به شما این امکان را می‌دهد که یکی از نیازهای مهم کشورهای وارد کننده را برآورده کنید. دلیل اصلی صدور گواهی حلال، خدمت به جوامع مسلمان در راستای قوانین مذهبی آن‌ها است.مفهوم حلال در گستره وسیعی از کالاها و خدمات مورد استفاده در زندگی روزمره مسلمان اعمال می‌شود. مصرف کنندگان مسلمان محصولات حلال را انتخاب می‌کنند زیرا در انطباق با فرآیند و روال تعریف‌شده توسط قانون اسلامی است.صنعت و تولید کنندگان کالا و خدمات اغلب از الزامات حلال آگاه نیستند. متعاقباً، آن‌ها نیازهای این بخش از جمعیت را نادیده می‌گیرند. استاندارد یکپارچه شکاف بین مصرف کنندگان مسلمان و صنعت را پر میکند و به مصرف‌کننده مسلمان نسبت به فرآیند حلال اطمینان می‌دهد:· خلوص و تمیزی منابع تهیه محصول و فرایندی تولید· تضمین ایمنی زندگی انسانی تنها با مصرف مواد سالم · اجرای روش های اخلاقی با اجتناب از ظلم به حیوانات، آسیب به محیط‌ زیست و شیوه‌های تجارت ناعادلانه.به عبارت دیگر، حلال نوعی زندگی است که فرد را هم از لحاظ فیزیکی و هم از نظر معنوی زندگی سالم تری خواهد داشت.گواهینامه حلال برای همه است. مهم نیست که شما مسلمان هستید یا نه - حلال تضمین کیفیت محصولات با با در نظرگیری زندگی سالم است.

ادامه مطلب
اخذ گواهینامه ایزو 10004

ایزو 10004 مدیریت کیفیت - رضایت مشتری - دستورالعمل برای نظارت و اندازه گیریاستاندارد ایزو 10004:2012 راهنمایی را در تعریف و اجرای فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ارائه می دهدایزو 10004:2012 برای استفاده در سازمان ها بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه یا محصول ارائه شده است. تمرکز ایزو 10004:2012بر روی مشتریان خارج از سازمان است.چرا سازمان ما به اخذ گواهینامه ایزو 10004 آن نیاز دارد؟ایزو 10004 راهنمایی را در تعریف و اجرای فرایندها برای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری فراهم می کند. اطلاعاتی در مورد انتظارات جدید مشتری، حل شکایات و تبدیل آن به رضایت شاکی است.ایزو 10004 شامل الزاماتی برای شناسایی روند و در نتیجه از بین بردن علل شکایت، تشویق پرسنل به بهبود مهارت های خود در کار با مشتریان و تجزیه و تحلیل مستمر فرایند رسیدگی به شکایات است.مزایای ایزو اخذ گواهینامه ایزو 10004:· دیده شدن هر چه بیشتر برند و یا سازمان شما· افزایش اندازه کسب و کار شما· کارایی موثرتر سیستم و پرسنل شما· جهانی شدن به واسطه استقرار الزامات یک استاندارد جهانی

ادامه مطلب
استاندارد ایزو 10015

محیط کسب و کار روز به روز رقابتی می شود. سازمان ها به منظور حفظ موقعیت خود در بازار و سازمان های سرمایه گذاری در علم و فناوری جهت تغییر در فرایندها و ایجاد محصولات جدید میبایست کارکنان خود را با سرعتی مجاز آموزش داده و بروزرسانی نمایند. برای پاسخگویی به این چالش ها، شرکت ها باید راه حلهایی را برای تقویت یادگیری خود و اطمینان از این که اهدافشان با اهداف و استراتژی های شرکت سازگار باشند، دنبال نمایند.نقش ایزو 10015 در ارائه راهنمایی هایی است که می تواند به سازمان کمک کند تا شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه ریزی های آموزش، معرفی منابع آموزش، ارزیابی نتایج آموزش و نظارت و بهبود روند آموزش به منظور دستیابی به اهداف خود را بدنبال داشته باشد. استاندارد ایزو 10015 بر سهم آموزش در جهت بهبود مستمر تاکید می کند و هدف آن کمک به سازمان هایی است که آموزش خود را در جهت سرمایه گذاری موثر و کارآمد تر بکار میگیرند.راه حلهای ایزو 10015· QAL ارائه دهنده راه حلهایی پیشرفته و جامع نرم افزاری برای مدیریت صحیح و آموزش است که این راه حلها با نیازهای مورد نظر سازمان مقررات جهانی مطابقت دارد. · QAL به شرکت ها کمک می کند تا با استاندارد ایزو 10015 آشنا شده، و با کاهش هزینه ها، موفقیت آنها به حداکثر رسیده و از سوی دیگر افزایش بهره وری و کاهش خطرات را برایشان به همراه داشته باشد.، · راه حل qal سازمان ها را قادر می سازد تا به راحتی نیازهای ایزو 10015 را برآورده سازند· گواهینامه ایزو 10015 منابع برای مدیریت صلاحیت ها، آموزش ها، برنامه ها، برنامه های عملیاتی، شاخص ها، فرایندها ، افزایش بهره وری سازمانی و همکاری آنلاین را در بر می گیرد.مزایای اصلی اخذ گواهینامه ایزو 10015· این استاندارد راهنمایی در زمینه تکنولوژی آموزشی و یادگیری سازمانی را فراهم می کند و به طور خاص بر نیازهای تجاری متمرکز است.· شرکت هایی که در حال حاضر از سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001 استفاده می کنند، می توانند ایزو 10015 را به راحتی درک و اجرا کنند.· ایزو 10015 استاندارد مبتنی بر فرایند است و ساده و عملی است.· سازمان هایی که ایزو 9001 را اجرا نکرده اند می توانند از استاندارد ایزو 10015 برای افزایش کارایی و کارایی خود استفاده کنند.

ادامه مطلب
گواهینامه HACCP

HACCP چیست؟کنترل نقاط بحرانی (HACCP) یک روش شناخته شده بین المللی برای شناسایی و مدیریت ریسک مربوط به ایمنی مواد غذایی است و هر سازمان دارای برنامه HACCP ، میتواند به مشتریان، عموم اطمینان دهد که یک برنامه ایمنی غذایی به خوبی مدیریت شده دارد.ایزوHACCP یک سیستم مدیریتی است که در آن امنیت غذایی از طریق تجزیه و تحلیل و کنترل خطرات زیستی، شیمیایی و فیزیکی از تولید مواد خام، تدارکات و جابجایی، تولید، توزیع و مصرف محصول نهایی مورد بررسی قرار میگیرد.امروزه بسیاری از بهترین تولیدکنندگان و فروشندگان جهان از این سیستم به عنوان پایهای برای برنامههای مدیریت ایمنی غذایی خود استفاده میکنند.اخذ گواهینامه ایزوHACCP از طریق تحلیل خطرات و جایی که میتوانند این خطرات رخ دهند، به حداقل رساندن ریسک کمک میکند. اتحادیه غذای سالم، یک سیستم مدیریت ایمنی غذایی را در هر عملیات و در کمک به مدیریت نقاط کنترل بحرانی فراهم میکند.با این حال، برنامه ایمنی غذایی تنها با اجرایHACCP انجام نمیشود. برای موثر بودن، برنامههای پیشنیاز مانند کنترل آفت، قابلیت ردیابی و بهداشت باید توسعه و اجرا شوند. چرا اخذ ایزو HACCP مهم است؟پياده سازي مناسب سيستم HACCP، با شناسايي و کنترل خطرات احتمالي که ممکن است از مواد خام، فرايندهاي تسهيلات و خطاهاي انساني حاصل شود، احتمال کاهش شکايات مشتري را کاهش مي دهد. آگاهي بيشتر کارمندان از سيستم HACCP به بهبود مستمر محصولات و فرآيندهاي شرکت کمک مي کند.علاوه بر اين، اصول HACCP هماهنگ با الزامات مواد غذايي FDA است .تجزيه و تحليل خطر و کنترل هاي پيشگيرانه مبتني بر ريسک میباشد. پنج مرحله مقدماتي براي توسعه سيستم HACCP1. تيم HACCP را جمع آوري کنيد2. محصول خود را شرح دهيد3. استفاده مورد نظر از محصول خود را شناسايي کنيد4. ساخت نمودار گردشي5. تأييد صحت نمودار گردشي را در محل انجام دهيدهفت اصل سيستم HACCP1. تجزيه و تحليل خطر انجام دهيد2. شناسايي نقاط بحراني (CCPs)3. محدوديت هاي بحراني براي هر مرحله کنترل بحراني را تعيين کنيد4. الزامات نظارت براي شرايط کنترل بحراني را ايجاد کنيد5. اقدامات اصلاحي را ايجاد کنيد6. ايجاد مراحل نگهداري ضبط7. پرونده ها را براي تأييد نگه داريد

ادامه مطلب
استاندارد HSE

بهداشت و ايمني شغلی (HSE)چرا استاندارد HSE طرفدار دارد ؟اداره بهداشت و ايمني، که اغلب اختصاراً HSE ناميده مي شود، ناظر مستقل ملي براي سلامت، ايمني و خطرات مرتبط با کار است.چه زماني HSE ايجاد شد ؟در 1 ژانويه سال 1975، اداره بهداشت و ايمني رسما تاسيس شد، اين سازمان بعد از انتشار قانون سلامت و ايمني در محل و ... در سال 1974 تشکیل شد. (در ايرلند شمالي اين وظايف بر عهده اداره بهداشت و ايمني ايرلند شمالي (HSENI) است.)استاندارد HSE چيست؟سازمانی در جهت منافع عمومي براي کاهش مرگ و مير ناشي از کار و آسيب جدي در محل کار در بريتانيا واقع شده است. به طور کلی HSE مجموعه مقرراتی برای برای جلوگیری از خطرات ناشی از انجام کار است و ممیزین HSE در گزارشات خود مواردی را که باعث بروز حادثه در محیط کار می شود را گزارش می دهند.هدف HSE این است که از طریق استفاده از روش های مختلف برای تاثیر گذاری بر تغییر و کمک به افراد در مدیریت ریسک ها ، از مرگ، آسیب یا بیماری بدنی در محل کار جلوگیری شود.اخذ گواهینامه ایزو HSE شامل موارد و مراحل زیر است:· ارائه مشاوره، اطلاعات و راهنمایی در جهت بهداشت و ایمنی شغلی· بالا بردن آگاهی در محل کار · مشخص نمودن فعالیت های مجاز در صنایع خطرناک · انجام بازرسی های هدفمند و مستمر· اجرای اقدامات لازم جهت جلوگیری از آسیب پرسنل

ادامه مطلب
گواهینامه ایزو 31000

ریسک های موثر بر سازمان ها می تواند پیامدهای منفی ناشی از عملکرد اقتصادی و فعالیت حرفه ای و همچنین پیامدهای زیست محیطی, ایمنی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین، مدیریت ریسک به طور موثر به سازمان ها کمک می کند تا در محیطی سرشار از اطمینان عملکرد خوبی داشته باشند.ایزو 31000:2018 (مدیریت ریسک ) چیست ؟ایزو 31000:2018 مربوط به مدیریت ریسک, اصول, چارچوب و فرآیندی برای مدیریت ریسک است. آن ایزو می تواند بدون توجه به اندازه, فعالیت یا بخش آن توسط هر سازمانی استفاده شود.استفاده از ایزو ۳۱۰۰۰ می تواند به سازمان ها در افزایش احتمال دستیابی به اهداف، بهبود شناسایی فرصت ها و تهدیدها و استفاده موثر از منابع برای درمان ریسک کمک کند.سازمان هایی که از ایزو ۳۱۰۰۰ استفاده می کنند می توانند شیوه های مدیریت ریسک خود را با معیار شناخته شده بین المللی مقایسه کنند و اصولی برای مدیریت موثر و حاکمیت شرکتی فراهم کنند.استانداردهای مرتبط به ایزو ۳۱۰۰۰:ایزو 31010:2009، تکنیک های ارزیابی ریسک - بر ارزیابی ریسک تمرکز دارند. ارزیابی ریسک به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا ریسک هایی که می توانند بر تحقق اهداف و نیز کفایت کنترل ها در محل تاثیر بگذارند را درک کنند.ایزو 2009: 31010 بر روی مفاهیم ارزیابی ریسک، فرآیندها و انتخاب تکنیک های ارزیابی ریسک تمرکز دارد.

ادامه مطلب
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان