خدمات آموزشی

دوره های آموزشی  این شرکت با بهره گیری از اساتید مجرب و بین المللی برگزار گردیده و دوره ها بصورت تئوری و عملی تواماً برگزار می گردد.

برای تمامی شرکت کنندگان گواهینامه ی معتبر و رسمی صادر خواهد شد.
تمامی دوره های این شرکت قابل برگزاری در محل شرکت ها با شرایط ویژه خواهد بود. این دوره ها بصورت کاملاً تخصصی و با در نظر گرفتن نوع فعالیت سازمان ها و یا بهره گیری از اساتید مجرب در زمینه ی فعالیت سازمان برگزار می گردد.

سیستم مدیریت کیفیت

1    ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008
2    راهنمای سیستم مدیریت کیفیت برای مراکز درمانی مبتنی بر استاندارد IWA1:2005
3    راهنمای سیستم مدیریت  برای سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی مبتنی بر استاندارد IWA2:2004
4    مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویكرد مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد  ISO 9004:2008
5    ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009
6    ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
7    ممیزی داخلی صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025
8    ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 22000:2005 ISO
9    ممیزی داخلی سیستم مدیریت  در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد 29001:2007 ISO/TS
10    ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی مبتنی بر استاندارد ISO 15189
11    ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO 13485

مدیریت محیط زیست

1    ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004
2    ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007
3    مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS
4    سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE-MS

5    HSE پیمانکاران
6    تكنیك ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك جنبه های زیست محیطی
7    سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردهای بین المللی
8    آمادگی و واكنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای ISO 15544  و ISO 13702
9    قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای
10    تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثر

مدیریت استراتژیک

1    مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
2    مدیریت کارآفرینی
3    جاری سازی استراتژی های سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC
4    مهندسی مجدد فرآیندها BPR
5    تدوین اثربخش طرح تجاری Business Plan
6    مدیریت تحول

مدیریت پروژه

1    مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای  PMBOK:2009 & ISO 10006:2003
2    ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM
3    مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها
4    مدیریت ریسک در پروژه ها
5    تکنیک ارزش حاصله
6    برنامه ریزی و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP
7    ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها توسط نرم افزار COMFAR

مدیریت فناوری اطلاعات

1    برنامه ریزی منابع سازمان ERP
2    ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001
3    سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

مدلهای تعالی سازمانی و رویکردهای بهبود

1       تشریح معیارهای مدل EFQM ویرایش 2010
2      تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM ویرایش 2010
3      آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی EFQM ویرایش 2010
4     خودارزیابی بر اساس مدل EFQM ویرایش 2010
5      تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM ویرایش 2010
6     مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی
7     تولید ناب
8      آشنایی با متدولوژی شش سیگما
9      كمربند سبز  GREEN BELT
10    كمربند سیاه  BLACK BELT
11    چرخه مدیریت بهره وری (مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل)
12    بهینه کاوی Benchmarking
13    مدیریت زنجیره تامین SCM
14    طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S
15    مدیریت تکنولوژی
16    مدیریت دانش
17    مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO 10012
18    تفکر خلاق و کارآفرینی
19    نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM
20    مهندسی ارزش VE
21    مدیریت زمان
22    مدیریت بحران
23    مدیریتاقهای ت فرآیندها و اندازه گیری عملکرد در سیستم مدیریت یکپارچه  IMS
24    مدیریت ریسك عمومی مبتنی بر استاندارد  ISO 31000

ابزارهای مهندسی کیفیت

1    سیستم مدیریت هزینه های كیفیت COQ
2    توسعه عملكرد كیفی QFD
3    فرآیند تایید قطعه تولیدی PPAP
4    تکنیک های حل مسئله
5    كنترل آماری فرآیند و آموزش نرم افزار SPC
6    تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‏گیری و آموزش نرم افزار آماری MSA
7    تئوری محدودیتها TQC  (نظریه جدید در رشد و شکوفایی سریع سود با استفاده از مدیریت محدودیتها)
8    تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
9    طراحی آزمایش ها DOE
10    خطا ناپذیر سازی Poka Yoke
11    ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M
12    هفت ابزارآماری و مدیریت گروههای کاری

مدیریت مشتریان و منابع انسانی

1    مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرم افزار CRM
2    پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM
                       3    مدیریت شکایت مشتریان مبتنی بر استاندارد ISO 10002
4    روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری
5    بازاریابی و مدیریت بازار
6    مدیریت منابع انسانی HRM
7    استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی در شرایط رکود وبحران
8    مدیریت روابط عمومی
9    مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
10    ارزیابی عملکرد کارکنان
11    اصول و فنون مذاکره موفق
12    ابزارهای مدیریت مؤثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015
13    الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش
14    اصول مدیریت و سرپرستی
15    مهارت های رهبری
16    کار تیمی
17    سیستم های انگیزشی
18    مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها
19    بازخور 360 درجه
20    رفتار سازمانی
21    مدیریت اسناد كنترل مدارك و فن بایگانی

فروش و بازرگانی

1    مدیریت بازار در محیطهای رقابتی
2    راهکارهای افزایش فروش در شرایط رکود اقتصادی
3    کار تیمی در واحدهای بازرگانی بمنظور افزایش فروش
4    راهکارهای ایجاد و افزایش فروش و سود در سطح بین الملل در شرایط رکود و بحران جهانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست خدمات آموزشی با ما تماس بگیرید.
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان