ایزو در بیمارستان ها و مراکز درمانی

راهکار برای بیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت ارتقا سازمان خود و نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیا با پیاده سازی و دریافت گواهینامه های ایزو می توانند به این مهم دست پیدا نمایند.

ایزو پیشنهادی: 9001-14001-18001-10015-22000-HACCP 
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان