گواهینامه 18001 OHSAS

 OHSAS 18001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

این استاندارد از استاندارد بریتانیا برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای BS 8800: 1996 ایجاد شده است . OHSAS 18001  شامل الزاماتی برای رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان هاست.


 OHSAS 18001 و OHSAS 18002 چیست ؟

ایزو OHSAS 18001 یک استاندارد برای ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است. این الزامات  برای رسیدگی به تعهدات بهداشتی و ایمنی سازمانها  به نحو کارآمد توسعه داده شده است.

با پیاده سازی و دریافت گواهینامه OHSAS 18001 :

·         شناسایی عناصر موثر بر بهداشت و ایمنی و دسترسی به الزامات مربوطه

·         تهیه اهداف و خط مشی برای بهبود مداوم جنبه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای چیست؟

یک سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی یک چارچوب برای مدیریت مسئولیت های فراهم می کند تا آنها کارآمدتر و یکپارچه تر فرایندهای عملیاتی خود را کنترل کنند.

ایزو OHSAS 18001  مبتنی بر استانداردی است که فرایندی را برای دستیابی به عملکرد مداوم بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و سازگاری با قوانین مشخص می کند.


مزایای اخذ گواهینامه ایزو OHSAS 18001

·         کاهش خطر

·         مزایای رقابتی

·         انطباق با الزامات قانونی

·         بهبود عملکرد کلی


اخذ ایزو 18001 به سازمان ها کمک می کند تا سلامت و ایمنی را در محل کار بهبود بخشد و :

·         مدیریت بهتر برنامه ریزی و پایش مداوم خطرات بهداشت و ایمنی.

·         بهبود عملکرد عملیاتی از طریق سیاست ها و رویه ها.

·         افزایش دسترسی به مشتریان جدید و شرکای جدید.

·         کاهش هزینه های مربوط به حوادث و بیماری.

·         افزایش کنترل امور نظارتی

·         کاهش ریسک

·         کاهش هزینه های بیمه

·         کاهش حوادث ناشی از بیماری.


الزامات گواهینامه OHSAS 18001 به شما کمک می کند تا در جهت اصلاح خطرات شناخته شده، به کسب و کارتان کمک کنید وظیفه کارفرمایان این است که تمام خطرات جدی شناسایی شده توسط مشاور ایزو 18001 را در یک دوره معقول اصلاح کنید.

مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان